Sektory i rynki

Cykl informacji - WAŻNE W GOSPODARCE

Wizyta Piotra Nowaka, Ministra Rozwoju i Technologii w Paryżu

Wzmocnienie stosunków gospodarczych, Fit for 55, obecna sytuacja energetyczna Europy oraz jej wpływ na przemysł UE i jego konkurencyjność – to główne tematy rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z francuskimi ministrami resortów gospodarczych w trakcie ubiegłotygodniowej wizyty w Paryżu. Więcej informacji >>>

 

Blisko 5 mln przedsiębiorstw w Polsce

Pod koniec 2020 r. liczba podmiotów gospodarczych przekraczała 4,8 mln. W 2021 r., mimo licznych wyrejestrowań (skala 190 tys. podmiotów w roku) w Polsce przybyło 170 tyś. podmiotów gospodarczych. W tym wyniku uwzględnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (3,4 mln) oraz osoby, które mają zawieszoną działalność (> 500 tys.). W odniesieniu do działalności w poszczególnych branżach – ponad milion podmiotów działa w branży handlowej, a kolejne miejsca zajmują branża budowlana (660 tys.) i działalność profesjonalna/naukowa i techniczna (516 tys.).

 

Nowa polityka zakupowa rządu

Nowa polityka przewiduje wzrost zamówień innowacyjnych i zrównoważonych. Rządowe zamówienia publiczne mają być bardziej otwarte na małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa te mają m.in. otrzymać wsparcie przy ubieganiu się o rządowe projekty. Dzięki podniesieniu kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowywanie zamówień i wyłanianie kontrahentów cały system ma przebiegać sprawniej i dokładniej. W ten sposób rząd chce się przygotować do lepszego wydawania publicznych pieniędzy, wywierając pozytywny wpływ na krajową gospodarkę, zwłaszcza sektor MŚP.

 

Wysoki poziom inwestycji zagranicznych w Polsce w 2021 r.

Połączenie wysokiej wydajności pracowników z niskimi płacami – to główny czynnik przyciągający inwestorów. Po trzech kwartałach 2021 r., odnotowano rekordowy napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych od 2007 r. Około 60% BIZ to reinwestowane zyski firm z terenu Polski. Warto jednak zauważyć, że relatywnie mały napływ kapitału zagranicznego jest przeznaczony na inwestycje w badania i rozwój. Francja na koniec 2020 roku zajmowała drugie miejsce wśród inwestorów zagranicznych według kryterium siedziby podmiotu dominującego.

 

Nowe inwestycje polsko-francuskie w sektorze farmacji i infrastruktury telekomunikacyjnej

W ostatnich miesiącach zostało przeprowadzonych kilka znaczących inwestycji w sektorze farmaceutycznym oraz w obszarze infrastruktury światłowodowej. Współpraca dotyczy francuskich i polskich firm, które dzięki przeprowadzonym operacjom będą mogły zwiększyć swoją obecność i jakość produktów i usług zarówno w Polsce, jak i w Europie. Więcej informacji o zawartych transakcjach >>>

 

Rząd koryguje niedociągnięcia „Polskiego ładu”

Po niecałym miesiącu od wejścia w życie „Polskiego ładu” Andrzej Duda stwierdził, że należy poprawić wszelkie niedociągnięcia nowej reformy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że ulga dla klasy średniej zostanie rozszerzona tak, by objąć emerytów, rencistów, zleceniobiorców, a także nauczycieli akademickich.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!