Sektory i rynki

Cykl informacji - WAŻNE W GOSPODARCE

Ukraina nie powróci do współpracy energetycznej z Rosją i Białorusią

Po przetestowaniu swojego systemu energetycznego Ukraina zwróciła się do krajów europejskich z prośbą o zintegrowanie i zsynchronizowanie jej z siecią operatorów europejskich ENTSO-E. Jednak z powodu małej liczby połączeń z innymi krajami szanse na integracje energetyczną z Europą są słabe. Z tego powodu, w najbliższym czasie ukraińska energetyka będzie więc pracować tylko w oparciu o własne moce, jednak z ewentualnym wsparciem Polski, Węgier czy Rumunii.

 

Konflikt w Ukrainie zakłóca płatności bankowe

Bank centralny Ukrainy ogłosił moratorium na realizowanie płatności zagranicznych, spowodowało to więc odcięcie polskich firm od płatności ich ukraińskich kontrahentów. Organizacja Polskiego Biznesu ma w tej sprawie wypracować rozwiązania pomocowe dla firm w Ukrainie. Jako propozycje rozwiązań zaproponowano utworzenie specjalnego funduszu poręczeniowego oraz fundacji zasilanej przez firmy z całej Polski.

 

Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych konfliktem na Ukrainie

Polski Fundusz Rozwoju pragnie wspierać kilkanaście tysięcy firm dotkniętych zamknięciem rynku zbytu z powodu sytuacji na Ukrainie. Według szacunku PFR głownie dotknięte firmy to małe i średnie przedsiębiorstwa m.in. z branż nawozów i nabiału. Zakłócenia w łańcuchach dostaw ze wschodu mogą występować w branżach wykorzystujących rudy metali, żużel, popiół i tłuszcze spożywcze. Rosja, Białoruś i Ukraina to odbiorcy 5,5 proc. polskiego eksportu.

 

Zerowy VAT na pomoc dla Ukrainy

Na okres od 24 lutego do 30 czerwca br. została wprowadzona zerowa stawka dla darowanych towarów i usług. Oznacza to, zerowy VAT dla darowizn przedsiębiorców współpracujących z organizacjami i samorządami wspierającymi ofiary konfliktu na Ukrainie. Towar i usługi muszą być przekazywane na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednostek samorządowych bądź podmiotów leczniczych. Według Ministra Finansów preferowane jest wsparcie podmiotów „stanowiące istotne ogniwo w organizowaniu pomocy dla poszkodowanych”.

 

Obrona walut przez Banki Centralne

W związku z mocnym wpływem na gospodarkę wschodnią konfliktu na Ukrainie, interwencja banków centralnych w Europie Wschodniej będzie zwiększona i będą one zmuszone do podnoszenia stóp procentowych. Węgry już podniosły swoją stopę o 0,75 pkt. proc., czyli do 5,35 %. Próbując bronić kursu złotego względem euro, Polska trzykrotnie interweniowała na rynku walutowym. Według ekspertów, ceny dóbr importowanych, szczególnie surowców, może spowodować wzrost stóp procentowych do ok. 6-7 proc. już w połowie tego roku.

 

Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

W styczniu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064 zł brutto – wg. danych GUS. Jest to wzrost wynagrodzeń o 9,5% w ujęciu rocznym, jednak spadek o 8,7% względem grudnia 2021r., na który głównie wpływały czynniki jednorazowe, jak wypłaty premii i dodatków w ostatnim miesiącu roku. Jednak w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów wynagrodzeń, napędzanych wzrastającą również inflacją.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!