Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal doradza spółce Astris w budowie biurowca w Krakowie

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria prawna Crido Legal kompleksowo doradza spółce Astris w realizacji projektu polegającego na zrealizowaniu w Krakowie biurowca, klasy A, o powierzchni u</strong><strong>ż</strong><strong>ytkowej ok. 13</strong><strong></strong><strong>000 mkw.  </strong></p>

>

Podpisanie dwóch kluczowych dla realizacji całej inwestycji dokumentów – umowy na generalne wykonawstwo oraz umowy kredytowej zabezpieczaj?cej finansowanie dla całego projektu kończy pierwszy etap doradztwa, po którym nast?pi etap komercjalizacji inwestycji. "Nasz budynek jest dopasowany do wszystkich potrzeb dużych korporacyjnych najemców działaj?cych w Krakowie na rynku BPO i SSC. Bardzo dobrze zorganizowane miejsca pracy pozwol? przyci?gn?ć najlepszych pracowników do firm, które wynajm? u nas powierzchnię biurow?" – mówi Dyrektor Projektu Jarosław Betka.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!