COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Komunikaty prasowe

Covid-19 i świat private equity – raport Mazars

Jak dowodzi badanie Mazars, pomimo pandemii koronawirusa, większość globalnych inwestorów finansowych wciąż poszukuje nowych transakcji M&A, chociaż przewidywany jest spadek przychodów i brak stabilizacji na rynku przynajmniej do 2021 roku.

  • Prawie trzy czwarte badanych twierdzi, że poszukuje takich możliwości jak dotychczas,
  • Jedna czwarta oświadcza, że nie zmieni swojej strategii ze względu na Covid-19,
  • Około 74% respondentów oczekuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy przychody spółek portfelowych spadną o ponad 10%,
  • Tylko 39% ankietowanych uważa, że światowy rynek transakcji wróci do normalności jeszcze w 2020 roku.

 

15 lipca 2020: Mazars, międzynarodowa firma audytorsko-doradcza, udostępnia wyniki globalnego badania dotyczącego wpływu Covid-19 na prognozy i strategie firm private equity oraz inwestorów.

Wyniki zaprezentowane w raporcie “Covid-19 i świat private equity, ujawniają, że inwestorzy poszukują nowych możliwości transakcyjnych pomimo spodziewanego spadku przychodów ich spółek portfelowych i niemożności ‘powrotu do normalności’ na szerszą skalę aż do roku 2021.

Badanie, obejmujące ponad 150 inwestorów z Europy (w tym z Polski), obu Ameryk i Azji, zwraca uwagę na bieżące wyzwania firm private equity i inwestorów oraz ocenia ich optymizm co do przyszłości.

Stéphane Pithois, Globalny Partner odpowiedzialny za doradztwo w zakresie Corporate Finance w Mazars informuje, “Wyniki badania potwierdzają, że inwestorzy są otwarci na świat biznesu, ale są to wciąż czasy próby. Choć wydaje się, że wyjścia z inwestycji będą opóźnione, wiele istniejących funduszy jest bardzo płynnych i nadal szuka nowych potencjalnych celów akwizycyjnych i dodatkowych aktywności (bolt-ons) dla swoich spółek portfelowych. Gdy świat biznesu wraca do normalności ostrożnie, uspokaja nas optymizm i odporność funduszy private equity”.

Jan Fido, Dyrektor w Dziale Usług Doradztwa Finansowego Mazars w Polsce dodaje: “Po wyjątkowo trudnym okresie w tym pierwszym półroczu i pod warunkiem ze nie będzie nawrotu pandemii na jesieni, jest duża szansa że polski rynek M&A czeka ożywienie w drugiej części tego roku. Cześć potencjalnych transakcji były w ostatnim czasie przesuwana. Te transakcje mogą być ponownie uruchamiane w trzecim lub czwartym kwartale 2020 toku. Covid-19 może stać się katalizatorem nowej fali fuzji i przejęć, tym bardziej że można również spodziewać się większej liczby przejęć aktywów w trudnej sytuacji („distressed M&A”) i restrukturyzacji”.

Z kolei Adam Zohry, Senior Associate w Dziale Usług Doradztwa Finansowego Mazars w Polsce i Koordynator Usług Doradztwa Finansowego na Europę Centralną i Środkowo-Wschodnią w grupie Mazars uważa, że „W przypadku polskich funduszy PE zauważa się trzy główne czynniki, które najprawdopodobniej zdecydują o tym, że spółki będą szukały inwestorów finansowych. Są to skutki gospodarcze Covid-19, sukcesja w firmach należących do polskich właścicieli, którzy rozpoczynali działalność w latach 90-tych oraz potrzeba wsparcia wyrażona przez młodych przedsiębiorców, pragnących rozwijać swój biznes”.

Prognozy dotyczące spadku dochodów

Badanie wykazało, że 50% respondentów spodziewa się spadku przychodów swoich spółek portfelowych na poziomie 11%-25% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a prawie jedna czwarta (22%) przewiduje spadek między 26%-50% w tym samym okresie. Większe fundusze są ogólnie rzecz biorąc bardziej optymistyczne. Prawie połowa dużych podmiotów oczekuje spadku o mniej niż 10%, co może świadczyć o tym, ze optymizm rośnie wraz ze skalą działalności.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową private equity przed wybuchem pandemii i zgromadzone przez nie rekordowo wysokie fundusze na inwestycje (ok. 2,6 bln dolarów), „Część tych środków powinna naturalnie zostać przeznaczona na realizację potencjalnych celów akwizycyjnych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej” – uważa Adam Zohry i dodaje: „Tym bardziej, że nasz kraj ma stosunkowo solidne fundamenty gospodarcze w porównaniu z innymi rozwijającymi się rynkami”. Komentując dalej, mówi: „Wyceny polskich spółek powinny być generalnie nieco niższe niż przed kryzysem sanitarnym”.

Praca zdalna

Około 88% ankietowanych inwestorów i firm private equity twierdzi, że możliwe jest zawieranie transakcji w środowisku pracy zdalnej, ale 74% z nich przyznaje, że jest to trudniejsze. Istnieje niewielki związek pomiędzy rodzajem lub wielkością funduszu a oczekiwanym wpływem na zdolność do zawierania transakcji z domu, co sugeruje, że ogólnie fundusze dobrze przystosowały się do nowych warunków pracy.

Koncentracja na najbliższych 12 miesiącach

Mniej więcej 45% respondentów stwierdziło, że w przyszłym roku skupią się na nowych potencjalnych przejęciach, a 24% oświadcza, że w odpowiedzi na Covid-19 nie dokona zmian w swojej strategii. Natomiast aż 79% respondentów uważa, że terminy wyjścia z inwestycji dla spółek portfelowych opóźnią się.

Powrót do biznesu jaki znamy

Na pytanie: "Kiedy Pani/Pana zdaniem wszystko wróci do normy?" tylko co piąty respondent (21%) odpowiada, że w III kwartale 2020 r., podczas gdy 14% przewiduje, że nastąpi to w IV kwartale 2020 r., a 61% jest bardziej ostrożnych, mówiąc dopiero o roku 2021. Zaledwie 4% respondentów twierdzi, że normalna sytuacja biznesowa ma szansę powrócić w drugim kwartale 2020 r. Według 82% respondentów, proces wychodzenia z kryzysu nastąpi "w kształcie litery "U", a według 10% "w kształcie litery "V". Zdaniem 8% respondentów krzywa przyjmie inny kształt.

Różne odczucia co do planów antykryzysowych na świecie

Nieco ponad połowa ankietowanych (51%) uważa, że ich rząd dobrze zareagował na sytuację kryzysową, jednakże prawie jedna trzecia (31%) uważa, że jest za wcześnie, by to stwierdzić.

Przejęcia aktywów wysokiego ryzyka („distressed M&A”)

Pomimo finansowych skutków pandemii, 44% respondentów twierdzi, że nie zauważyło jeszcze wzrostu liczby przejęć aktywów w trudnej sytuacji, co najprawdopodobniej świadczy o tym, że inicjatywy rządowe powstrzymują przedsiębiorstwa przed szukaniem środków na wypadek niewypłacalności w perspektywie krótkoterminowej. Dwie trzecie respondentów (66%) twierdzi, że byliby zainteresowani takimi inwestycjami, co wskazuje, że obecnie inwestorzy skłonni są wyjść poza swoje standardowe kryteria lub będą zachęcać swoje spółki portfelowe do przyjęcia oportunistycznego podejścia do strategii przejęć.

Komentując dalej, Stéphane Pithois dodaje, "Patrząc w przyszłość, prawdopodobne jest zwiększenie konkurencji o aktywa wysokiej jakości i spowolnienie przepływu transakcji. Inwestorzy, którzy potrafią dobrze zróżnicować swój portfel inwestycyjny i działać szybko, mogą zyskać przewagę”.

Kontakt

Lorraine Hackett, Global Brand and Communications Director, Mazars: lorraine.hackett(@)mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

Renata Stefanowska, Menadżer Działu Marketingu i Komunikacji Mazars w Polsce:

r.stefanowska(@)mazars.pl  / +48 22 25 55 200 / +48 605 36 71 35

 

O badaniu

Większość uczestników badania stanowią fundusze wykupów lewarowanych i fundusze kapitału wzrostu, stanowiące łącznie 74% ogółu (154) respondentów. Większość odpowiedzi pochodziła od inwestorów z całej Europy (w tym z Polski), a niektóre z nich również z Azji i obu Ameryk. Większość funduszy ma wielkość od 51 mln EUR do 500 mln EUR. Najczęstszym respondentem pod względem wielkości funduszu jest 51-200 mln EUR, a drugim jest 21-500 mln EUR. Fundusze te stanowią 68% wszystkich respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2020 r.

 

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym1 i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 400 specjalistów – 24 400 specjalistów w 91 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance – by obsługiwać klientów różnej wielkości na każdym etapie ich rozwoju.

Działając w Polsce od 1992 Mazars zatrudnia blisko 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

www.mazars.pl | LinkedIn | Twitter

 


1W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!