RSE  •  Zobacz także

Bureau Veritas będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarcza wysokiej jakości usługi, wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

 

OD WYSTAWCY:

 

Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat - niezmiennie istotnych - działań filantropijnych i etycznych, ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju.

 

WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OFERUJĄC:

 • obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego organizacji i produktu
 • narzędzia do zbierania danych i obliczania śladu węglowego
 • określanie polityki klimatycznej, celów redukcji, wykonanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu dla konkretnej firmy, wykonanie analizy scenariuszowej (scenariuszy wpływu zmian klimatu na działalność konkretnej firmy)
 • obliczenie śladu wodnego produktu, usługi
 • audyty ESG (Environment, Social, Governance) w spółce, oddziałach, w spółce planowanej do nabycia/zbycia
 • ocenę spełniania wymagań Systematyki EU (Taksonomii) przez organizację
 • audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI, URSA)
 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym certyfikację w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej, rolnictwa i rybołówstwa
 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju
 • weryfikację i opiniowanie raportów niefinansowych w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI)
 • weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw biomasy oraz biopaliw
 • certyfikację systemów zarządzania  środowiskiem (wg standardów ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (wg. ISO 45001), efektywnością energetyczną (ISO 50001)
 • weryfikację i walidację EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)
 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania środowiskiem, BHP oraz efektywnością energetyczną
 • analizę cyklu życia produktu lub usługi (LCA)

 

 

Obecność na targach

Podczas części networkingowej 8. Targów CSR firma przybliży zagadnienia:

Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń. Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić. Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji. Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane?

 

Wstępny Harmonogram działań Wystawcy (stoisko i stolik)

05.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 14:00 – 15:30: Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń (Start prezentacji co ok. 15 min.)

06.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:30: Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić (Start prezentacji co ok. 30 min.)

07.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:30: Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji (Start prezentacji co ok. 30 min.)

08.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:20: Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Start prezentacji co ok. 20 min.)

09.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:20: Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane? (Start prezentacji co ok. 20 min.)

 

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

WERYFIKACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

 

ŚLAD WĘGLOWY PRODUKTU

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!