RSE  •  Zobacz także

Bureau Veritas będzie z nami na Targach CSR Online

Od 5 do 9 października, na największym wydarzeniu CSR w Polsce, firma podzieli się z nami swoimi działaniami i aktywnościami w tym obszarze.

 

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarcza wysokiej jakości usługi, wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

 

OD WYSTAWCY:

 

Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat - niezmiennie istotnych - działań filantropijnych i etycznych, ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju.

 

WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OFERUJĄC:

 • obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego organizacji i produktu
 • narzędzia do zbierania danych i obliczania śladu węglowego
 • określanie polityki klimatycznej, celów redukcji, wykonanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu dla konkretnej firmy, wykonanie analizy scenariuszowej (scenariuszy wpływu zmian klimatu na działalność konkretnej firmy)
 • obliczenie śladu wodnego produktu, usługi
 • audyty ESG (Environment, Social, Governance) w spółce, oddziałach, w spółce planowanej do nabycia/zbycia
 • ocenę spełniania wymagań Systematyki EU (Taksonomii) przez organizację
 • audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI, URSA)
 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym certyfikację w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej, rolnictwa i rybołówstwa
 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju
 • weryfikację i opiniowanie raportów niefinansowych w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI)
 • weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw biomasy oraz biopaliw
 • certyfikację systemów zarządzania  środowiskiem (wg standardów ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (wg. ISO 45001), efektywnością energetyczną (ISO 50001)
 • weryfikację i walidację EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)
 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania środowiskiem, BHP oraz efektywnością energetyczną
 • analizę cyklu życia produktu lub usługi (LCA)

 

 

Obecność na targach

Podczas części networkingowej 8. Targów CSR firma przybliży zagadnienia:

Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń. Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić. Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji. Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane?

 

Wstępny Harmonogram działań Wystawcy (stoisko i stolik)

05.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 14:00 – 15:30: Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń (Start prezentacji co ok. 15 min.)

06.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:30: Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić (Start prezentacji co ok. 30 min.)

07.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:30: Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji (Start prezentacji co ok. 30 min.)

08.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:20: Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Start prezentacji co ok. 20 min.)

09.10.2020:

 • Stoisko 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach;
 • Gorący stolik 11:00 – 12:20: Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane? (Start prezentacji co ok. 20 min.)

 

 

Materiały

Dowiedz się więcej o działaniach firmy w obszarze CSR i zapoznaj się z przygotowanymi materiałami.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

WERYFIKACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

 

ŚLAD WĘGLOWY PRODUKTU

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Rödl & Partner pomaga szpitalom

Od początku pandemii Rödl & Partner wspiera polską służbę zdrowia. Właśnie zakończył się kolejny etap projektu „Pomoc dla szpitali”. Podczas dwóch...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!