Analizy i badania

Branża transportowa pod lupą EFL

<p style="text-align: justify;">EFL zaprezentował Raport „Transport pod lupą”. Jest to trzecia publikacja sektorowa przygotowana przez EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF). W tym roku zbadana została kondycja firm transportowych oraz finansowe aspekty prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby Raportu przeprowadził Instytut Keralla Research.</p>

>

Wybraliśmy transport

Raport „Transport pod lup?” w całości skupia się na branży transportowej. Jest to trzecia już publikacja sektorowa przygotowana przez EFL. „MŚP pod lup?” - pierwsza publikacja z 2011 r., została w całości poświęcona kondycji polskiego sektora MŚP oraz preferowanym sposobom pozyskiwania środków na rozwój. Rok później, drugi raport - „Agro pod lup?” - skupiał się na analizie miejsca i roli rolnictwa w polskiej gospodarce, jak również źródłach finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych.
„W 2013 r. postanowiliśmy zwrócić się w kierunku branży transportowej, która wytwarza ok. 10 proc. PKB kraju. Jest też licz?cym się pracodawc?, u którego posadę znajduje milion osób, czyli 7,5 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce. Transport pozostaje kluczowym sektorem również dla branży leasingowej. W minionym półroczu pojazdy były motorami wzrostu rynku leasingu i w naszej ocenie w najbliższym czasie sektor ten będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Rynek transportu jest jednym ze strategicznych rynków, w którym EFL chce wzmocnić swoj? obecność i wsparcie dla polskich przewoźników, oferuj?c im komplementarne rozwi?zania w postaci leasingu, pożyczki, faktoringu i ubezpieczenia” – komentuje Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL.

Główne wnioski z raportu

W Raporcie „Transport pod lup?” zaprezentowanym po raz pierwszy 17 września br. wskazano, że większość przedsiębiorców prowadz?cych działalność w branży transportowej przechodzi aktualnie jeden z trudniejszych momentów w prowadzonym biznesie. Dominuj? negatywne oceny dotycz?ce kondycji gospodarki. Przedstawiciele branży transportowej zgodnie twierdz?, że ostatnie półrocze nie sprzyjało ich działalności - minione 6 miesięcy negatywnie komentuje 77 proc. ankietowanych. Pesymistycznie oceniana jest przez ankietowanych również druga część 2013 roku. Zdaniem 42 proc. badanych, sytuacja raczej nie będzie sprzyjać branży i zdecydowanie nie będzie sprzyjać w ocenie 16,3 proc. ankietowanych.
Wśród barier, jakie napotykaj? w swojej działalności firmy transportowe, niemal jednym głosem przedsiębiorcy wskazuj?: topniej?c? marżę za świadczone usługi (82 proc.), wysok? konkurencję wewn?trz kraju (62,2 proc.), która uruchamia mechanizm dumpingu i jeszcze mocniej wpływa na trudności przedsiębiorstw, nękanie kontrolami (25 proc.), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8 proc.), przy jednocześnie wysokich kosztach paliwa (44,6 proc.), ubezpieczeń (15,1 proc.) czy obsługi zatrudnienia (70 proc.).
Mimo tych negatywnych ocen, autorzy raportu „Transport pod lup?” wskazuj?, że blisko jedna trzecia przewoźników rozważa podjęcie inwestycji w samochody. Wśród nich blisko 60 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z finansowania leasingiem, ponad 43 proc. rozważa gotówkę, więcej niż 12 proc. kredyt i niecałe 4 proc. wynajem długoterminowy. Przewoźnicy uważaj?, że w nadchodz?cym roku będ? kupować nowe pojazdy, aby unikn?ć wyższych stawek myta dla modeli spełniaj?cych starsze normy emisji spalin - tak odpowiedziało ponad 30 proc. badanych. Blisko 29 proc. jest zdania, że firmy transportowe zamiast kupować ciężarówki, zaczn? je wynajmować.
Chociaż przewoźnicy kupuj? w znacznej części używane samochody i posługuj? się głównie gotówk?, to aż 55 proc. z nich uważa, że nie ma kłopotów w dostępie do zewnętrznego finansowania. Na trudności w dostępie do finansowania wskazuje 28,5 proc. Wśród najczęściej wymienianych barier finansowania, 52,6 proc. przedsiębiorców wskazało na zaostrzenie kryteriów. 37,7 proc. respondentów stwierdziło, że brakuje ofert dostosowanych do specyfiki branży transportowej, natomiast co czwarty ankietowany narzekał na wysokie koszty zewnętrznego finansowania. Niepewność gospodarcza i obawa przed pogorszeniem sytuacji firmy była barier? do wykorzystania zewnętrznego finansowania dla 22,8 proc. pytanych.

Czym jest EPMPF?

W 2011 roku EFL w ramach współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju) stworzył Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Celem, który przyświecał temu autorskiemu projektowi, było wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez zapewnienie im tanich i łatwo dostępnych narzędzi finansowania inwestycji, edukację oraz wsparcie w rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw.

Oprócz gwarantowania przedsiębiorcom taniego i łatwo dostępnego finansowania, EPMPF pełni również rolę edukacyjn?. W tym celu została uruchomiona strona internetowa www.epmpf.eu, dzięki której przedsiębiorcy mog? uzyskać informacje niezbędne do podejmowania decyzji o finansowaniu planów rozwojowych firmy.

Pełna treść raportu „Transport pod lup?” została udostępniona pod adresem   >>> www.efl.pl

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od pocz?tku aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W myśl hasła „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu i dba o zaspokojenie potrzeb swoich klientów, zapewniaj?c najwyższ? jakość obsługi. EFL jest dostawc? kompleksowych rozwi?zań finansowych oferuj?c szeroki pakiet produktów – leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, faktoring oraz produkty dodatkowe. EFL dostarcza konkretne korzyści dopasowane do potrzeb biznesowych klientów oraz sytuacji rynkowej. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie stabilność finansow? i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL od ponad 20 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firma została wyróżniona m.in. tytułami Firmy Przyjaznej Klientowi, Firmy Wysokiej Reputacji, Finansowej Marki Roku, Perły Polskiej Gospodarki i Najlepszego Partnera w Biznesie. Już 240 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Grupa Credit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. Oferuje swoim klientom szerok? gamę rozwi?zań finansowych w zakresie produktów bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i factoringowych. W skład grupy wchodz? między innymi Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL Finance, EFL Service, Credit Agricole Commercial Finance Polska SA), a także Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce SA oraz Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie SA Więcej o Grupie CA Polska na www.ca-polska.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!