Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas Bank promuje nowy kredyt dla firm

<p style="text-align: justify;">BNP Paribas Bank Polska proponuje atrakcyjny kredyt gotówkowy dla mikroprzedsiębiorców. Rozpoczynająca się kampania reklamowa produktu przygotowanego specjalnie z myślą o potrzebach najmniejszych firm skupi się na mediach branżowych dedykowanych poszczególnym grupom zawodowym.</p>

>

Nowy kredyt nieodnawialny dla firm przeznaczony jest na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, rozwoju i inwestycji. Pożyczka dostępna jest w wysokości nawet do 500 tys. zł, przy stałym oprocentowaniu 4,99 proc. i z gwarancj? niezmienności wysokości raty w całym okresie kredytowania. Decyzja kredytowa podejmowana jest już w 24 godziny, a finansowanie uruchamiane jest od razu w całej kwocie na rachunku bież?cym. Spłata kredytu odbywa się w równych ratach kapitałowo-odsetkowych i jest realizowana automatycznie z rachunku bież?cego firmy. Niew?tpliw? zalet? kredytu jest brak konieczności rozliczania się z faktur. Produkt dostępny jest dla podmiotów prowadz?cych działalność co najmniej 24 miesi?ce i specjalistów wykonuj?cych wolny zawód przez co najmniej 12 miesięcy.
Nasza najnowsza propozycja dla mikroprzedsiębiorstw zaledwie kilka dni po wprowadzeniu do oferty znalazła się na szczycie rankingu kredytów gotówkowych dla firm TotalMoney.pl – mówi Piotr Makowski, dyrektor ds. Zarz?dzania Segmentem Klientów SME i Mikro w BNP Paribas Banku. – Segment mikro, małych i średnich firm stanowi bardzo ważn? gał?ź gospodarki i potrzebuje konkurencyjnych rozwi?zań, które trafiaj? w ich specyficzne potrzeby. Widzimy, że polscy mikroprzedsiębiorcy maj? świetne pomysły i s? w stanie zainwestować w rozwój swoich firm, potrzebuj? jednak zrozumienia i wsparcia takich instytucji jak nasza. Chcemy być dla nich pierwszym wyborem – podkreśla Piotr Makowski.
Tej jesieni nie damy o sobie zapomnieć – mówi Dorota Haller, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej, Korporacyjnej i PR w BNP Paribas Banku. –   Na pocz?tku września rozpoczęliśmy kampanię kredytów dla klientów indywidualnych, a dziś ruszamy z działaniami marketingowymi promuj?cymi kredyt dla firm. Precyzyjnie targetujemy komunikację skierowan? do wyselekcjonowanych grup zawodowych, takich jak lekarze, księgowi, farmaceuci czy radcy prawni. Będziemy widoczni w mediach branżowych, a także w prasie ogólnopolskiej   – zaznacza Dorota Haller.
Ograniczone formalności przy zaci?gnięciu kredytu oraz możliwość refinansowania kredytów udzielonych w innych walutach to odpowiedź BNP Paribas Banku na potrzeby niewielkich firm. Dodatkowo możliwe jest wykupienie ubezpieczenia na życie i poważne zachorowanie do wysokości kwoty kredytu, dzięki czemu w przypadku wyst?pienia zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem kredyt zostanie spłacony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie Cardif Polska S.A.
Największ? wartości?, jak? bank może dać w dzisiejszych czasach swoim klientom jest minimum formalności, szybka decyzja, dobra cena i chęć zrozumienia biznesu klienta – chcemy aby te cechy nas wyróżniały – podsumowuje Piotr Makowski.

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w prawie 80 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.
BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!