Członkowie

Bird & Bird rozwija kompetencje w zakresie ESG i ochrony środowiska

Z początkiem czerwca br. do Bird & Bird dołączyła Sandra Sekuła-Barańska, obejmując stanowisko Counsela w zespole ESG & Environment Protection, wyodrębnionego w ramach praktyki Energy & Utilities kancelarii. Stanowi to istotne wzmocnienie dotychczasowych działań Bird & Bird w obszarze ESG, które skupiały się na doradztwie strategicznym oraz regulacyjnym na rzecz sektora bankowego i finansowego.  Sandra Sekuła-Barańska odpowiadać będzie za doradztwo na rzecz klientów w zakresie ESG i ochrony środowiska.

Przez ostatnie 2 lata współpracowała z kancelarią Dentons w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych. Sandra specjalizuje się w doradztwie z zakresu ESG i ochrony środowiska. Od ponad trzynastu lat doradza klientom w sprawach regulacyjnych, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym i energetycznym. Wspiera klientów również w zakresie ryzyk środowiskowych i regulacyjnych w projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych, transakcjach nieruchomościowych oraz M&A. Bada m.in. kwestie zgodności z polskimi i unijnymi wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, zajmuje się kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska (w tym z rekultywacją i remediacją oraz z odpowiedzialnością podmiotów za szkody w środowisku).

Wraz z Sandrą Sekułą-Barańską przeszedł Michał Szczepanowski (Junior Associate), który współpracował z nią w poprzedniej kancelarii.

Grzegorz Pizon, Partner w zespole Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird skomentował:

„Poważne podejście biznesu do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz troska o stan środowiska naturalnego z uwzględnieniem jego ochrony na rzecz przyszłych pokoleń, ma istotny wymiar etyczny i społeczny. Rozwój regulacji dotyczących obszaru ESG czy taksonomii nadaje kwestiom zrównoważonego rozwoju waloru ekonomicznego i przyznaje im istotne miejsce w ramach mechanizmów gospodarki rynkowej. Zależy nam na tym, aby Bird & Bird mogło jak najlepiej odpowiedzieć na coraz większe zapotrzebowanie klientów w zakresie regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Cieszy nas fakt, że Sandra jako znakomita ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie zdecydowała się na współpracę z nami oraz na objęcie pozycji liderki kompetencji z zakresu ochrony środowiska w ramach obszaru ESG.”

Aleksandra Widziewicz, Compliance & ESG Task Force Leader, Of Counsel w zespole Banking & Finance skomentowała:

“Dotychczasowe działania Bird & Bird w obszarze ESG skupiają się na doradztwie strategicznym i regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora bankowego i finansowego. Jest to naturalną konsekwencją założeń prawodawstwa unijnego, które realizację celów prośrodowiskowych i prospołecznych zaczyna w dużej mierze od sektora finansowego, przypisując bankom i instytucjom finansowym kluczową rolę w procesie przemiany. Sposób zarządzania zmianą, wynikającą z istniejących i nadchodzących wymogów regulacyjnych w zakresie ESG, wpisuje się w mechanizmy zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Wieloletnie doświadczenie Bird & Bird w budowaniu i wspieraniu funkcji compliance w bankach i spółkach giełdowych, stanowi wartość dodaną dla naszych Klientów.”

Sandra Sekuła-Barańska powiedziała:

W dzisiejszych czasach, jednym z priorytetów staje się uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej oraz dbałości o środowisko naturalne, mając na względzie także przyszłe pokolenia. Oba te aspekty są dla mnie niezwykle istotne, zarówno pod względem etycznym, jak i społecznym. Przez wiele lat miałam przyjemność doradzać klientom w sprawach regulacyjnych, koncentrując się na obszarach takich jak: ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem oraz inwestycje zgodne z zasadami ESG. Niezmiernie się cieszę, że moje doświadczenie i wiedza w tej dziedzinie zostały docenione przez kancelarię Bird & Bird, która jest firmą silnie zaangażowaną w te kwestie. Dążąc do zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów kancelarii zamierzam aktywnie przyczyniać się do tworzenia oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu ESG i ochrony środowiska. Jestem gotowa podjąć to wyzwanie wraz z Bird & Bird i naszymi Klientami.”

 

O Bird & Bird

Bird & Bird jest międzynarodową firmą prawniczą będącą światowym liderem w ochronie własności intelektualnej i doradztwie przy innowacyjnych przedsięwzięciach w obszarze IT
i nowych technologii. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele handlowe. Obecnie ponad 1400 prawników świadczy doradztwo prawne w 31 biurach w Europie, Ameryce Północnej, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz koordynuje doradztwo w wielu innych częściach świata, www.twobirds.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!