Analizy i badania

7 umiejętności, które pomogą dwudziesto-kilkulatkom pokonać zawodowe bariery

<p style="text-align: justify;"><strong>Konflikt międzypokoleniowy trwa od lat. Różnice wynikają z różnych uwarunkowań, w jakich dane pokolenie dorastało, podejścia rodziców, ich statusu materialnego i społecznego, sytuacji politycznej. Czynniki zewnętrzne mają na nas bardzo duży wpływ, dlatego trudno „baby boomersom zrozumieć milenialsów i vice versa. Różnice te wpływają na podejście do pracy, zaangażowanie, efektywność czy szacunek do przełożonego – wskazują autorzy książki „Milenialsi w pracy”. W ciągu najbliższej dekady reprezentanci pokolenia Y będą stanowić ok. 75 proc. osób aktywnych zawodowo na świecie. Wciąż jednak trwa dyskusja o roli, jaką milenialsi mają do odegrania na rynku pracy i postawie, którą wobec nich powinni przyjąć pracodawcy. Odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania na temat pokolenia Y zna Chip Espinoza, jeden z autorów bestsellerowej książki „Milenialsi w pracy”, który na zaproszenie Deloitte i Wydawnictwa StudioEmka odwiedzi Polskę 12-13 kwietnia br., aby promować polskie wydanie swojej książki.</strong></p>

>

„Milenialsi męcz? się ze stereotypami na swój temat, wiele opinii jest dla nich krzywdz?cych, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że w pracy się z nimi zetkn? i musz? sobie z nimi radzić.   Należy myśleć o  różnicach pokoleniowych jak o darze, a nie o przeszkodzie. Im lepiej zrozumiemy młodych ludzi, którzy zaczynaj? pracę, tym większ? korzyść odniesie cały zespół. Ich energia, kreatywność oraz odwaga pobudzaj? do innowacyjnego myślenia, które prowadzi do nieszablonowych rozwi?zań. Nikt jeszcze nie znalazł gotowej recepty, jak radzić sobie z  pokoleniem Y na rynku pracy, ale ksi?żka Chipa Espinozy na pewno przybliża nas do tej odpowiedzi”  – mówi  Krzysztof Kwiecień, dyrektor HR w Deloitte w Polsce i  Europie Środkowej.

Chip Espinoza  wraz z Peterem Millerem, Curtisem Batemanem oraz Curtisem Garbettem pisz? w ksi?żce (tyt. Oryginalny „Millennials@Work: The 7 Skills Every Twenty-Something (and Their Manager) Needs to Overcome Roadblocks and Achieve Greatness”) o wyj?tkowości generacji Y. Nazywa ich pierwszym pokoleniem, które było w centrum zainteresowania rodziców, nauczycieli i pedagogów, które nauczyło się skupiać na sobie czyj?ś uwagę. Zdaniem autora ksi?żki, tej samej atencji, która towarzyszyła im przez całe życie, milenialsi spodziewaj? się również w miejscu pracy.  Chc?, żeby menedżerowie zapewniali im wsparcie i dbali o rozwój ich karier.  Ich wyj?tkowość polega jednak nie tylko na tym.

„Przedstawiciele pokolenia Y współtworz? grupę, która jest bardziej zróżnicowana i lepiej wykształcona od poprzedniej generacji. Dzięki wpływowi internetu jest również pierwszym pokoleniem, które potrafi zdobywać informacje bez pomocy jakichkolwiek autorytetów, przez co stanowi wyj?tkow? grupę pracowników dysponuj?cych ogromnymi umiejętnościami. Jest też pierwsz? globaln? generacj?, któr? ł?czy internet, pocztę elektroniczn?, media społecznościowe i chęć bycia w permanentnym kontakcie”– pisze w ksi?żce  Chip Espinoza. Badania pokazuj?, że aktywne konto na przynajmniej jednym portalu społecznościowym posiada aż 75 proc. reprezentantów pokolenia Y, co stanowi imponuj?cy wynik w  porównaniu z 50 proc. odnotowanymi wśród przedstawicieli generacji X  czy 30 proc. osób należ?cych do pokolenia powojennego wyżu demograficznego.

„To niezwykła ksi?żka pod wieloma względami. Autorzy, wczuwaj?c się i staraj?c się zrozumieć sytuację młodych ludzi, wkraczaj?cych na nowe dla nich pole, czyli rynek pracy, wskazuj? im sposoby, jak lepiej zrozumieć inne pokolenia i skutecznie się komunikować, żeby osi?gn?ć sukces”  - tłumaczy  Krzysztof  Kwiecień.

W oczach menedżerów milenialsi s? kreatywni i jednocześnie roszczeniowi, zbyt skoncentrowani na sobie, nacechowani brakiem skupienia, okazuj?cy brak zainteresowania oraz przejawiaj?cy irytuj?ce maniery. Jednocześnie młodzi ludzie postrzegaj? tę sytuację zupełnie inaczej: nikt  nie daje im wskazówek jak postępować, nie wspiera ich karier, nie wykorzystuje ich potencjału oraz kreatywności.

Zdaniem autorów można zmienić ten stan rzeczy, ale praca czeka także po stronie reprezentantów pokolenia Y.  „Na tym polega wyj?tkowość tej publikacji. Dot?d milenialsi byli przedmiotem szeregu badań i analiz, które mówiły nam, czyli ich przełożonym, menedżerom i zwierzchnikom, jak z nimi postępować, by byli zadowoleni z pracy. Ksi?żka, która powstała pod kierownictwem Chipa Espinozy, jako pierwsza pokazuje młodym ludziom drogę, która pozwoli im skutecznie się komunikować z innymi pokoleniami, co niew?tpliwie wpłynie na ich sukces zawodowy.”  – mówi  Krzysztof Kwiecień.

Autorzy identyfikuj? 7 umiejętności, które wymagaj? szlifowania przez młodych ludzi:

 1. Twórz więzi;
 2. Dopytuj o szczegóły;
 3. Spróbuj dostrzec szerszy obraz;
 4. Naucz się rozpoznawać sytuacje wymagaj?ce skupienia uwagi;
 5. Zbieraj informacje zwrotne;
 6. Weź na siebie odpowiedzialność;
 7. Poznaj swoj? wartość.

Praca, która przynosi satysfakcję bardziej angażuje. Zdaniem autorów „Milenialsów w pracy”  podstaw? jest sztuka tworzenia relacji międzyludzkich z kolegami z  pracy, w tym reprezentuj?cych starsze pokolenia, jak i menedżerami.  Tych umiejętności młodzi ludzie musz? się nauczyć.  „Części? wyzwania z punktu widzenia starszych pracowników jest to, że gdy sami byli młodsi, musieli się wykazać inicjatyw? dotycz?c? tworzenia więzi – czy im się to podobało czy nie. Z  drugiej strony, teraz nie dostrzegaj? podobnych chęci u przedstawicieli pokolenia Y. Gdy przełożeni widz?, że przedstawiciele pokolenia Y nie przychodz? do nich po porady, wskazówki czy informacje, zakładaj?, że: milenialsom wydaje się, że wszystko wiedz? lub uważaj?, że ich zwierzchnicy nie posiadaj? stosownej wiedzy, b?dź też nie s? zainteresowani nauczeniem się tego, jak lepiej radzić sobie w pracy”  – czytamy w  ksi?żce.

Z kolei młodzi ludzie skarż? się, że jednym z poważniejszych źródeł frustracji w pracy jest dla nich brak konstruktywnych opinii.Najskuteczniejsz? metod? na przezwyciężenie tego problemu jest aktywne poszukiwanie informacji zwrotnych.„Twój szef nie powie Ci wszystkiego, o czym musisz wiedzieć. Zadbaj o to, by zapoznać się lub dowiedzieć o pominiętych przez niego szczegółach”  – radz? autorzy.

To co jest naturalne dla reprezentantów pokolenia Y, czyli umiejętność obcowania z kilkoma ekranami urz?dzeń mobilnych naraz, w oczach menedżerów urasta do problemu, gdyż przez to sprawiaj? oni wrażenie nieustannie zdekoncentrowanych.  

Chip Espinoza  podczas swojej wizyty w Polsce weźmie m.in. udział w spotkaniu zorganizowanym przez Deloitte oraz Szkołę Główn? Handlow? w Warszawie.  12 kwietnia  w Auli A, budynku A SGH odbędzie się dyskusja panelowa „Dlaczego współpraca międzypokoleniowa na rynku pracy jest ważna?”.  Oprócz niego, wezm? w niej udział:

 • Adam Mariuk, Talent Partner Tax&Legal, Deloitte Polska
 • Piotr Herstowski, Przewodnicz?cy, AIESEC Polska
 • Anna M. Kozińska, Dyrektor Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii, SGH
 • Magdalena Kotlarczyk, Performance Sector Lead, Google Poland
 • moderator:  Katarzyna Pisarska, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!