Analizy i badania

3 na 4 pracowników biurowych nie potrafi zrezygnować z wydruków

<p style="text-align: justify;"><strong>Każdego dnia firmy, instytucje i osoby prywatne zużywają niezliczone ilości papieru. Jak wynika z badania KPMG w Polsce aż 3 na 4 pracowników biurowych uważa, że wykorzystywane przez nich wydruki są niezbędne. Jednocześnie tylko 15% deklaruje wykorzystanie papieru ekologicznego. Prywatnie 27% Polaków czyta gazety już tylko w formie elektronicznej, ale w przypadku książek odsetek ten wynosi zaledwie 9%. Ze wszystkich działań proekologicznych najbardziej powszechna jest segregacja śmieci, zarówno w pracy, jak i w domu.</strong></p>

>

Zaledwie15% respondentów badania świadomie drukuje w miejscu pracy na papierze ekologicznym. Co istotne ponad połowa badanych w ogólne nie wiedziała, jakiego rodzaju papieru używa. Największy brak świadomości w tej kwestii przejawili pracownicy największych firm.  

Aż 3 na 4 pracowników biurowych przyznało, że wykonywane przez nich wydruki s? niezbędne i nie s? w stanie z nich zrezygnować. Tymczasem tylko co pi?ty uczestnik badania był przeciwnego zdania.

W kwestii zachowań proekologicznych zwi?zanych ze sfer? zawodow? najbardziej popularne jest segregowanie śmieci (55% wskazań). Z badania wynika, że dostęp do koszy do selektywnej zbiórki odpadów najczęściej zapewniaj? firmy zatrudniaj?ce powyżej 500 pracowników.  

Tradycja czy technologia?

Z badania przeprowadzonego przez KPMG na próbie ponad 1000 czynnych zawodowo osób wynika, że Polacy s? tradycjonalistami. Prawie 60% pracowników biurowych robi notatki odręcznie, a tylko co dziesi?ty korzysta wył?cznie z formy elektronicznej (9% wskazań). Nieco więcej, bo 30% respondentów korzysta z kalendarza wył?cznie w wersji elektronicznej, 21% pracowników preferuje kalendarz drukowany, a blisko połowa respondentów (44%) wybiera obie formy. Zastępowanie tradycyjnych rozwi?zań papierowych bardziej przyjaznymi dla środowiska narzędziami elektronicznymi jest jeszcze na stosunkowo niskim poziomie.

Wyższość papieru nad elektronik?  

Pomimo dużej dostępności i rosn?cej popularności czytników elektronicznych, Polacy ceni? sobie możliwość obcowania z lektur? w formie papierowej. Porównuj?c czytelnictwo ksi?żek i prasy, można zauważyć, że gazety w formie zdigitalizowanej w wielu domach staj? się już standardem. Blisko 30% osób czyta gazety już tylko w formie elektronicznej. Jednocześnie blisko połowa (48%) respondentów czyta gazety w obu formach – elektronicznej i papierowej. Ksi?żki w wersji elektronicznej czyta tylko 9%, a aż 52% badanych zdecydowanie preferuje obcowanie z literatur? w formie tradycyjnej.  

Zachowania proekologiczne wydaj? się być łatwiejsze do wdrożenia w życiu prywatnym. Aż 86% respondentów przyznało, że segreguje śmieci w swoim gospodarstwie domowym. Natomiast 28% podczas zakupów wybiera tylko torby papierowe.

  ***

O AKCJI NO PRINTING DAY:

No printing Day to inicjatywa KPMG w Polsce realizowana od 2012 r. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jej głównym celem jest zachęcenie firm, instytucji i osób prywatnych do powstrzymania się od drukowania na jeden symboliczny dzień  tj. zawsze w pierwszy pi?tek października danego roku., aby w realny sposób pozytywnie wpłyn?ć na środowisko. No printing Day to inicjatywa coroczna, ale warto o niej pamiętać w codziennej pracy.

O BADANIU:

Celem raportu KPMG w Polsce pt. „Zachowania proekologiczne i poziom zdigitalizowania wśród pracowników biurowych” było sprawdzenie częstości podejmowania działań proekologicznych oraz poziomu zdigitalizowania wśród pracowników biurowych. W kręgu zainteresowania znalazły się zarówno zachowania podejmowane w sferze prywatnej, jak i  zawodowej. Badanie zostało zrealizowane metod? ankiet internetowych CAWI. Respondentami były osoby czynne zawodowo, wykonuj?ce pracę o charakterze biurowym. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. na próbie ponad tysi?ca osób z całej Polski.

O KPMG:                  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718 613  

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!