Speed Business Mixer

Organizowane kilka razy do roku spotkania typu Speed Business Mixer są szybkim sposobem poznania dużej ilości potencjalnych partnerów biznesowych. To wyjątkowe spotkania networkingowe, dzięki którym uczestnicy nawiązują nowe kontakty w środowisku biznesowym skupionym wokół międzynarodowych izb bilateralnych oraz znajdziesz potencjalnych klientów i przyszłych partnerów. Do biznesowych rozmów przy stolikach siadają dojrzali przedsiębiorcy, małe i średnie firmy, przedstawiciele dużych korporacji oraz instytucji. Kilkunastominutowe serie spotkań pozwalają na wymianę doświadczeń, kontaktów i wizytówek.S potkania odbywają się w formule stacjonarnej lub on-line. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w tym formacie?

Ideą Speed Business Mixera jest umożliwienie zaprezentowania Państwa oferty jak największej grupie potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. Uczestnicy podzieleni są na grupy utworzone na podstawie wypełnionego wcześniej formularza zgłoszeniowego, by mogli spotkać osoby z wybranych branż. Każdy z uczestników spotkania otrzymuje indywidualny harmonogram rozmów w grupach.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!