Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) odbędzie się we wtorek  7 kwietnia 2009 r.  o godzinie 17.00, w hotelu Mercure Fryderyk Chopin.
Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 16.30 w celu rejestracji obecności.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Każda firma członkowska może reprezentować maksymalnie 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).  

Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie Państwa kandydatury wraz z życiorysem i kserokopi? dowodu osobistego przed 31 marca 2009 r.  na adres membres(@)ccifp.pl.

CCIFP inspiruje...

Po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zapraszamy na Rendez-vous Biznesu

Panel dyskusyjny - Kryzys: szans? na reformy?

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Michał Boni, minister - członek Rady Ministrów, Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwi?zku Banków Polskich, Jerzy Langer, wiceprzewodnicz?cy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", François Colombié, prezes CCIFP.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!