Znajdź w sobie siłę w trudnych momentach – Posiadamy wszystkie zasoby do realizacji swoich celów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

warsztaty rozwojowe

 

>

Warsztaty przeznaczone s? dla osób, które chc? rozwijać w sobie umiejętność dystansowania się w trudnych sytuacjach, a także nauczyć się wykorzystywać w tych sytuacjach zasoby, które już posiadaj?.

Wszyscy pracuj?cy pod presj?, którzy eksponuj? siebie podczas wyst?pień publicznych, takich jak: prezentacje przed zarz?dami, klientami, mediami. Dla osób wchodz?cych w nowe środowisko pracy: zmieniaj?cych pracę lub stanowisko pracy, doznaj?cych konfliktu w pracy.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

Podczas warsztatów uczestnicy poznaj? techniki przeł?czania swojego funkcjonowania z pozycji aktora na sposób reagowania obserwatora. Poznaj? narzędzia radzenia sobie ze stresem   w sytuacjach konfliktowych lub niekomfortowych, takich jak wyst?pienia publiczne, trudne rozmowy, konflikty interpersonalne, przyjmowanie nowych ról (awans, nowa praca). Naucz? się w jaki sposób , wykorzystać już zdobyte umiejętności rozumiane jako wzorce zachowań   w całkiem nowych sytuacjach.

Plan warsztatu obejmuje następuj?ce techniki:

- dysocjowanie i asocjowanie

- kotwiczenie, czyli warunkowanie samego siebie

- spiętrzanie własnych zasobów

Prowadz?cy :

Tomasz Zawadzki - Trener, coach, konsultant. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "Coaching w organizacji". Odbył liczne szkolenia i kursy z zakresu zarz?dzania, technik sprzedaży i negocjacji Doświadczenie zdobywał jako menedżer zarz?dzaj?cy sieciami sprzedaży: Dyrektor Regionalny, Dyrektor Oddziału, Kierownik Sprzedaży. Zarz?dzał strukturami od 50 do 100 osób w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym. W 2011 roku został wybrany do pi?tki spośród stu kandydatów w kategorii najlepszy dyrektor.

W roli menedżera przepracował ponad 1000 godzin rekrutacji oraz ponad 1000 godzin jako trener. Buduje własne moduły szkoleniowe. Aktywny trener kompetencji miękkich ze specjalizacj? w technikach sprzedaży.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!