Zmiany w rozliczeniach podatku VAT w 2008 roku

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce  zaprasza na seminarium - „Zmiany w rozliczeniach podatku VAT w 2008 roku”, które odbędzie się  28  listopada 2007 w siedzibie CCIFP.

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dostosowuje polskie przepisy do Dyrektywy Rady 2006/112/WE z roku 2006 oraz wprowadza pewne zmiany dotycz?ce sposobu rozliczania tego podatku. Odpowiednio wczesne przygotowanie do wdrożenia od 1 stycznia 2008 nowych zasad ułatwi prawidłowe rozliczanie podatników z fiskusem.

Grupa docelowa:

  • Księgowi
  • Główni księgowi
  • Specjaliści do spraw rozliczeń podatkowych

Program seminarium:

  1. Nowe definicje ustawowe
  2. Prezenty małej wartości – nowe regulacje
  3. Obrót – w przypadku świadczeń, których wartość została określona w naturze, dla których nie została określona cena, w przypadku przekazania towarów na cele nie zwi?zane z prowadzonym przedsiębiorstwem
  4. Mieszkania a 7% VAT
  5. Zakaz odliczania VAT z faktur dokumentuj?cych usługi, co do zasady z VAT zwolnione, b?dź korzystaj?ce z nieopodatkowania
  6. Stawka VAT 0% - przypadki stosowania
  7. Zwolnienie podmiotowe VAT

Partner merytoryczny:

Magdalena Bednarek-Sieradzka

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Od dziesięciu lat zajmuje się doradzaniem podmiotom zagranicznym, jak również polskim spółkom utworzonym z kapitałem zagranicznym, w zakresie rozliczeń podatkowych, optymalizacji podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Do dnia 30 czerwca 2006 roku jako Menedżer Salustro Reydel Polska Sp. z o.o.   W zwi?zku jednak z reorganizacj? Salustro Reydel Polska, polegaj?c?   miedzy innymi na przejęciu działalności w zakresie prowadzenia ksi?g rachunkowych, płac i kadr przez specjalnie do tego powołan? now? spółkę SR POLSKA Sp. z o.o., działalność z zakresu doradztwa podatkowego została przejęta przez Magdalenę Bednarek-Sieradzk?   w ramach prowadzonej od dnia 1 lipca 2006 roku indywidualnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego, stowarzyszonej z nowo powstał? spółk?.      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!