Zmiany w podatkach 2016 r.

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Nowa rzeczywistość podatkowa – wyzwania i możliwości w świetle planowanych zmian w podatkach i inicjatywy BEPS

>

Program spotkania :

1.           Przegl?d najważniejszych zmian w podatkach od 2016 r. / 2017 r.

  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek VAT
  •   zapowiadane przez nowy rz?d

2.           Inicjatywa BEPS – rewolucja w podatkach międzynarodowych

  • najważniejsze obszary w ramach inicjatywy BEPS
  • aktualne oraz planowane zmiany w polskim ustawodawstwie wynikaj?ce z inicjatywy BEPS,
  • wpływ planowanych zmian na działalność polskich przedsiębiorstw i proponowane działania dostosowawcze

3.           Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2015 r. w świetle orzecznictwa organów podatkowych

  • niedostateczna kapitalizacja
  • zagraniczne spółki kontrolowane

Spotkanie poprowadz? eksperci z działu podatków KPMG w Polsce:

Przemysław Kilim, manager

Tomasz Lewicki, senior manager

Andrzej Pałys, Assistant Manager International Tax

Magdalena Podstada, supervisor

Maciej Wyganowski, senior manager

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!