Zmiany podatkowe 2013/2014 (spotkanie w języku angielskim)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : angielski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program seminarium :

Główne założenia projekty zmian w Ordynacji podatkowej

 1. Ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego oraz wprowadzenie instytucji opinii zabezpieczaj?cej.
 2. Zmiany w zakresie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 3. Zmiany dotycz?ce uprzednich porozumień cenowych (APA).
 4. Rozszerzenie zakresu informacji ż?danych przez organy podatkowe od banków i innych instytucji finansowych.
 5. Zmiany dotycz?ce zasad zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Zasadnicze zmiany w zakresie podatku CIT

 1. SKA jako podatnik CIT.
 2. Zmiany w zakresie cen transferowych.
 3. Pozostałe propozycje zmian w zakresie CIT, w szczególności:

(a)                     opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC);

(b)                     zmiany dotycz?ce niedostatecznej kapitalizacji;

(c)                   doprecyzowanie przepisów dotycz?cych niepodzielonego zysku

(d)                     opodatkowanie świadczeń w naturze (dywidenda rzeczowa).

Zasadnicze zmiany w zakresie podatku VAT

 1. Nowe zasady określania momentu powstania obowi?zku podatkowego.
 2. Nowe zasady określania podstawy opodatkowania.
 3. Nowe zasady odliczania VAT naliczonego.
 4. Fakturowanie.

Prowadz?cy :

Paweł Chodziński jest adwokatem i doradc? podatkowym z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, w ramach którego koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach zwi?zanych z unijnym oraz międzynarodowym prawem podatkowym w szczególności z zakresu planowania oraz wdrażania optymalnych struktur podatkowych. Posiada szerokie doświadczenie zwi?zane z kompleksowym doradztwem podatkowym odnosz?cym się do transakcji M&A a także zagadnień podatkowych z zakresu restrukturyzacji wiod?cych spółek krajowych oraz w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej doradzał krajowym i zagranicznym podmiotom działaj?cym w sektorach: private equity, nieruchomościowym, energetyczno-paliwowym, motoryzacyjnym, IT, farmaceutycznym oraz finansowym w tym, w szczególności - firmom leasingowym, bankom oraz funduszom inwestycyjnym w zakresie podatkowych aspektów zwi?zanych z instrumentami finansowymi, procesami inwestycyjnymi oraz w ramach bież?cej działalności operacyjnej.

Paweł Chodziński był wyróżniany rekomendacjami przyznawanymi na podstawie opinii klientów, jako ekspert w zakresie prawa podatkowego, przez publikowany corocznie, międzynarodowy i niezależny ranking prawniczy Legal 500 EMEA. Według klientów "Pawel Chodziński prezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu" (Legal 500 EMEA, 2012) oraz "biznesowe podejście poparte doskonał? wiedz? prawa podatkowego" (Legal 500 EMEA, 2013).

Paweł Chodziński jest krajowym komentatorem IBFD w zakresie cen transferowych. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff.

Przed doł?czeniem do zespołu podatkowego kancelarii Hogan Lovells przez ponad 9 lat współpracował z warszawskim biurem jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

Sławomir Mikołajuk jest radc? prawnym. Współpracuje za kancelari? Hogan Lovell od ponad 10 lat i zajmuje się kompleksow? obsług? podatkow? podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Zakres praktyki zawodowej Sławomira Mikołajuka obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie podatków bezpośrednich, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Posiada szerokie doświadczenie w efektywnym podatkowo strukturyzowaniu rozliczeń międzynarodowych, z wykorzystaniem korzystnych regulacji podatkowych innych jurysdykcji (Luksemburg, Szwajcaria, Cypr). Bierze także udział w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sporów z organami podatkowymi i s?dami administracyjnymi.W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Sławomir był zaangażowany w szczególności w pomoc podatkow? dla klientów z sektora nieruchomościowego, oraz z branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Sławomir Mikołajuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Brytyjskiego prowadzon? przez Cambridge University.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!