Zmiany na 2004 rok w podatkach dochodowych


CCIfe Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Lovells

Podczas seminarium przedstawione zostan? podstawowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, przewidziane w projekcie nowelizacji z dnia 14 października 2003 r. Do zmian tych należ?:

1.  ujednolicenie stawki podatkowej - 19%;
2.  likwidacja niektórych zwolnień od podatku dochodowego;
3.  nowe zasady odliczania darowizn;
4.  nowe zasady proporcjonalnego zaliczania podatku od dywidend w przypadku jednostek powi?zanych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5.  zwolnienie z opodatkowania dywidend w przypadku jednostek powi?zanych w różnych państwach członkowskich z dniem przyst?pienia do Unii Europejskiej;
6.  wył?czenie niektórych wydatków z kosztów uzyskania przychodu;
7.  złagodzenie warunków tworzenia grupy kapitałowej;
8.  zdefiniowanie pojęcia "pożyczki" na potrzeby przepisów dotycz?cych "cienkiej kapitalizacji";
9.  doprecyzowanie przepisów dotycz?cych momentu uzyskania przychodu;
10.  inne zmiany o charakterze porz?dkuj?cym i uściślaj?cym.

Lovells (w Polsce znany jako: Lovells Boesebeck Droste) jest międzynarodow? kancelari? prawn? i zatrudnia obecnie 314 partnerów i ok. 1.400 prawników w 26 krajach na świecie. W 2001 r. Lovells został uznany przez redakcję „Global Counsel 3000” za Najlepsz? Europejsk? Kancelarię Prawn? 2001.  Lovells Boesebeck Droste działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 35 prawników, w tym 7 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes.
Lovells Boesebeck Droste w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.
Andrzej Dębiec, radca prawny, doradca podatkowy jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na rynek polski. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. W latach 1992 - 1999 współpracował, a następnie zarz?dzał warszawskim biurem francuskiej kancelarii prawniczej Jeantet et Associes. Od marca 1999 do października 2000 był szefem Departamentu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w Warszawie. W listopadzie roku 2000 został partnerem kancelarii Lovells Boesebeck Droste w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 05.11.2003)
2.        W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!