Zatrudnienie pracowników ze Wschodu - rekrutacja, legalizacja, płace


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem spotkania jest przybliżenie wszystkich zagadnień zwi?zanych z :

 • rekrutacj?
 • legalizacj? pobytu
 • zatrudnieniem

obywateli ze Wschodu przez pracodawców w Polsce.

Spotkanie będzie się składało z trzech części:

I. Rekrutacja

 • Siły oddziaływuj?ce na polski rynek pracy
 • Branże poszukuj?ce pracowników ze Wschodu i stanowiska, na które s? najczęściej rekrutowani
 • Proces rekrutacji pracowników ze Wschodu
 • Wyzwania, z jakimi musz? się zmierzyć pracodawcy, którzy chc? zatrudniać cudzoziemców
 • Motywacja do pracy – polski i ukraiński punkt widzenia

Jakoś merytoryczn? tej części spotkania zapewnia firma LeasingTeam

II. Aspekty prawne legalizacji pobytu i zatrudnienia

 • Obowi?zki pracodawcy zatrudniaj?cego cudzoziemców
 • Jakie zezwolenia należy uzyskać dla pracowników ze Wschodu
 • Kiedy cudzoziemcy mog? pracować w Polsce bez zezwoleń?
 • Planowane od 2018 r. zmiany w prawie dotycz?ce zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu.
 • Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Jakoś merytoryczn? tej części spotkania zapewnia kancelaria Raczkowski Paruch

III. Kwestie kadrowo-płacowe

Jakoś merytoryczn? tej części spotkania zapewnia firma SchneiderGroup

Prelegenci:

Andrzej Trela, dyrektor Sprzedaży, LeasingTeam

Andrzej Trela pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży w LeasingTeam, największej agencji zatrudnienia wył?cznie z polskim kapitałem oraz Prezesa Zarz?du Go West & Co, spółki specjalizuj?cej się w rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. Jest menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w sprzedaży usług B2B. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Vienna Institute for International Economic.

Karolina Schiffter, Adwokat, Raczkowski Paruch

Kieruje w firmie działem imigracyjnym i Global Mobility. Jako jeden z nielicznych prawników w Polsce koncentruje swoj? praktykę na biznesowym prawie imigracyjnym i doradza klientom w zakresie relokacji pracowników do Polski, a także delegowania polskich pracowników za granicę.   Prowadzi także sprawy w pozostałym zakresie prawa pracy.   Cyklicznie publikuje artykuły, zarówno w gazetach codziennych   (m.in. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu), jak również w czasopismach naukowych (do Monitora Prawa Pracy). Jako ekspert prawa pracy występuje w telewizji oraz udziela wywiadów w radiu, m.in. dla portalu INFOR, stacji TVN Biznes. Jest współtwórc? publikacji międzynarodowych, m.in. ksi?żki pt. International Immigration and Nationality Law. Aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych, m.in. jest przewodnicz?c? komitetu członkowskiego AILA GMS (American Immigration Lawyer Association Global Mobility Section). Jest regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr?. Posiada tytuł Master of German and Polish law i zdobyła pierwsze miejsce w 5 edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2016.  Uczestniczka wykładów i warsztatów z zakresu prawa europejskiego i francuskiego w Université de Nice - Sophia Antipolis w Nicei. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Departamencie Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Odbywała również praktyki w kancelariach prawnych w Niemczech.  

Anna Jendo, Schneider Group

  Anna Jendo, specjalista w branży HR z ponad 11-letnim doświadczeniem, kieruje działem HR & Payroll w SCHNEIDER GROUP, wspieraj?cej firmy z całego świata w prowadzeniu działalności w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi, Ukrainie, w Polsce i w Niemczech. Obsługuje firmy z różnych branż (m.in. logistyka, transport, IT, finanse, usługi). Zajmuje się też rozliczeniami pracowników oddelegowanych za granicę i tworzeniem procedur kadrowo-płacowych dla nowo powstałych firm w Polsce.

Partnerzy merytoryczni:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!