Zatrudnianie pracowników w systemie self-employment


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium ma na celu przedstawienie praktycznych różnic pomiędzy zatrudnieniem w systemie self-employment, a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, z punktu widzenia pracodawcy. Będziemy omawiać definicje zatrudnienia self-employment (B2B), korzyści i ryzyka zwi?zane z takim zatrudnieniem dla obu stron umowy, właściwe sposoby zarz?dzania osobami zatrudnionymi w takim systemie w porównaniu do zarz?dzania osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace oraz tzw. dobre praktyki.

Program :

1. Na czym polega współpraca w systemie self-employment (B2B)
2. Korzyści i ryzyka z wi?zane z zatrudnieniem w systemie self-employment
3. Jak zarz?dzać osobami zatrudnionymi w systemie self-employment
4. Jak osoba kontraktowa powinna świadczyć usługę (dobre praktyki)
5. Jak minimalizować ryzyka

Grupa docelowa :

Spotkanie przeznaczone jest do dyrektorów HR i działów zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz działów prawnych.

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Katarzyna Sarek-Sadurska - Partner w Raczkowski Paruch, radca prawny
Kieruje praktyk? wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach zwi?zanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentk? Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Zwi?zana z Kancelari? od 2007 r.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin