Zarządzanie wiedzą dźwignią konkurencyjności i innowacyjności

Pl. Trzech Krzyży 18, CCIFP
See on map

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prowadz?cy: Jerome-P. TOUILLER, MBA, konsultant, ekspert z dziedziny zarz?dzania wiedz? firmy BERNARD BRUNHES Polska (BPI Group).

Program :
-  Wprowadzenie
-  Definicja i najważniejsze pojęcia: od teorii do praktyki
-  Podsumowanie doświadczeń zarz?dzania wiedz? w Polsce na podstawie badania przeprowadzonego przez BERNARD BRUNHES Polska pod koniec 2004 roku.  
-  Wyzwania i wartość dodana zarz?dzania wiedz?
-  Konkretne przykłady na podstawie doświadczeń prowadz?cego w różnych sektorach działalności: chemicznym i farmaceutycznym, zaawansowanych technologii, energetycznym, spożywczym, lotniczym, samochodowym, budowlanym...
-  Największe zagrożenia i ryzyka zwi?zanie z wprowadzaniem w życie zarz?dzania wiedz?  
-  Kapitalizacja zdobytych doświadczeń   i czynniki sukcesu zarz?dzania wiedz?    
-  Podsumowanie
-  Debata, pytania/ odpowiedzi

Po spotkaniu uczestnicy seminarium otrzymaj? raport z badania przeprowadzonego przez BERNARD BRUNHES - BPI Polska nt. zarz?dzania wiedz? w Polsce.
  
Prowadz?cy:
Jerome-P. TOUILLER, MBA, konsultant, ekspert z dziedziny zarz?dzania wiedz? firmy BERNARD BRUNHES Polska (BPI Group).


7 lat doświadczenia w zarz?dzaniu wiedz? : prawie 80 projektów prowadzonych dla najważniejszych firm z sektora przemysłu we Francji i w Europie Zachodniej.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!