Zarządzanie sytuacją kryzysową


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Co każdy szef powinien wiedzieć o sytuacji kryzysowej? Pierwsze spotkanie z cyklu "Zarządzanie sytuacją kryzysową"

 

>

Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi”.

Joseph A. Schumpeter

Pod?żaj?c za myśl? tego wybitnego ekonomisty, należy przyj?ć, że kryzys jest stałym elementem w biznesie. Pytanie jak swobodnie jesteśmy w stanie poruszać się i zarz?dzać sytuacj? kryzysow?? Znajomość specyfiki kryzysu na poziomach personalnym, organizacyjnym i merytorycznym pozwala szerzej spojrzeć na możliwości efektywnego działania i minimalizowania ewentualnych strat. Priorytetem jest opanowanie i wyjście z sytuacji kryzysowej, ale również czujność i przygotowanie na prawdopodobne jej zaistnienie.

Na szkoleniu będ? poruszane zagadnienia najczęściej zgłaszane przez dyrektorów i kierowników.

1.             Sytuacja kryzysowa

a)   Kluczowe elementy sytuacji kryzysowej – jak ich nie „przegapić”(przeoczyć).

b)   Szybkie rozpoznawanie przeszkód w drodze do rozwi?zania sytuacji.

c) Na ile można przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym? Wykrywanie sygnałów przedkryzysowych.

d) Zysk w kryzysowej sytuacji.

e) Czas trwania kryzysu i jego znaczenie. Adekwatność podjętych działań.

f) Rodzaje sytuacji kryzysowej (niespodziewane/niezabudżetowane koszty, oskarżenia zewnętrzne (czarny PR), problemy techniczne, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, wypadek, śmierć, kradzież, niedopracowany produkt/usługa, ect.)

  2.             Zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?

g) Centrum dowodzenia i koordynacja. Reagowanie, plan naprawczy i zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?.

h) Typowe zachowania szefów: konstruktywne i destrukcyjne.

i)   Szacowanie zdolności zespołu do radzenia sobie z sytuacj? kryzysow?.

j) Rozpoznawanie mechanizmów kieruj?cych ludźmi w sytuacjach kryzysowych i umiejętność odpowiedniego zastosowania działań konstruktywnych.

k)   5 kompetencji przywództwa w sytuacji kryzysowej.

l)     Osamotnienie szefa w sytuacji kryzysowej.

m)   Symulacja kryzysu.

Do kogo skierowane jest szkolenie : dla dyrektorów i kierowników działów, zespołów projektowych, managerów i zarz?dzaj?cych

Osoba prowadz?ca :

Magda Kozłowska - Trener, coach, psycholog praktyk z 10 letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej i indywidualnej z klientem. Szerokie kompetencje w realizacji szkoleń zamkniętych i otwartych głównie   w obszarach humoru, przełamywania schematycznego myślenia i rozwoju innowacyjnego działania w biznesie, skuteczności interpersonalnej w biznesie.   Specjalizuje się w interwencjach i we wsparciu osób znajduj?cych się w sytuacjach kryzysu psychologicznego w obszarze zawodowym, osobistym, jak również sytuacyjnym. Prowadzi treningi dotycz?ce funkcjonowania  w sytuacjach kryzysowych.

Kolejne najbliższe spotkania z cyklu "Zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?" :

seminarium 12 czerwca "Dialog ze strona społeczn? czy konflikt ze zwi?zkami zawodowymi?"

seminarium 3 lipca "Minimalizacja ryzyka zwi?zanego z wypadkami w miejscu pracy"

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!