Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

Cena :
529 zł

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania. UWAGA ! Wyjątkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowiązują jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).

 

>

Sesje egzaminacyjne z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel) odbywaj? się w siedzibie Izby 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Dyplomy DFP poświadczaj? znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie w następuj?cych specjalizacjach: biznes, prawo, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, dyplomacja i relacje międzynarodowe.

UWAGA ! Wyj?tkowo podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej 11-12 czerwca 2018 r. organizujemy jedynie te rodzaje egzaminów, które obowi?zuj? jeszcze w wersji papierowej (prawo, sekretariat, moda).

Zapisy na czerwcow? sesję przyjmujemy do 27 kwietnia 2018 r.


Rodzaje egzaminów w wersji papierowej:

DFP Juridique B2 >>

Cena : 529 zł

DFP Secretariat >> poziom B1 oraz   poziom B2

Cena : 529 zł

DFP Mode A2 >>

Cena : 529 zł


Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przyst?pieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres  alicja.rukowicz@ccifp.pl  z podaniem poniższych informacji oraz z kopi? potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:

numer PESEL :  
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualn? prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będ? brane pod uwagę.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!