Zamknięcie roku obrotowego - Sporządzenie sprawozdania finansowego


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone <br>
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: RSM Salustro Reydel Polska

1. Obowi?zki wynikaj?ce z ustawy o Rachunkowości:
a) Ustalenie wyniku finansowego zamknięcia ksi?g rachunkowych
b) Dokumentacja księgowa
c) Dokumentacja przyjętych zasad i zatwierdzenia zakładowego planu kont
d) Przeprowadzenie konsolidacji
e) Badanie i publikacja sprawozdania finansowego
f) Terminarz obowi?zków wynikaj?cych z ustawy o Rachunkowości

2. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości i sporz?dzanie sprawozdań finansowych
a) Odpowiedzialność cywilna,
b) Odpowiedzialność karana,
c) odpowiedzialność karno-karbowa.

3. Czynności zwi?zane z zamknięciem roku obrotowego
a) Inwentaryzacja
b) Wycena aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego
c) Prezentacja sprawozdań finansowych

4. Zasady sporz?dzania Rachunku Zysków i strat
5. Zasady sporz?dzania bilansu
6. Zasady sporz?dzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego
7. Zasady sporz?dzania dodatkowych informacji i objaśnień
8. Zasady sporz?dzania sprawozdania zarz?du

RSM Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsko-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku.
To filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.
RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy
Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 17.11.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!