„X, Y, Z” – Jak skutecznie zarządzać firmą wielopokoleniową?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski / francuski

Cena : 900 PLN pracownicy firm stowarzyszonych ; 1350 PLN pozostali uczestnicy

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapraszamy do udziału w całodniowej konferencji poświęconej wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zarządzanie firmą wielopokoleniową.

>

W gronie praktyków i ekspertów HR dyskutować będziemy o praktycznych rozwi?zaniach skutecznego wykorzystania potencjału różnych grup wiekowych w firmie, co pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

W trakcie konferencji odpowiemy na pytania:

  • Czy zarz?dzanie pokoleniami w przedsiębiorstwie to kolejny trend w zarz?dzaniu zasobami ludzkimi czy też rzeczywistość HR-owca?
  • Jakie s? prognozy demograficzne na najbliższe lata i jaki będ? miały wpływ na zarz?dzanie kadrami w przyszłości?
  • Sk?d bior? się różnice postaw i wartości u pracowników pokoleń: X, Y i Z, dlaczego powstaj? konflikty i jak sobie z nimi radzić w praktyce?
  • Jak radz? sobie z tym zjawiskiem najwięksi gracze na rynku?

Konferencja skierowana jest do:

Szefów firm, dyrektorów personalnych, Członków Zarz?du odpowiedzialnych za HR, menedżerów i specjalistów HR, ekspertów i praktyków w obszarze zarz?dzania ludźmi i rozwoju kapitału intelektualnego.

W programie:

9:00 –   9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:35

Uroczyste otwarcie konferencji, słowo wstępu

Monika Constant, Dyrektor Generalny CCIFP

9:35 – 10:35

Zarz?dzanie pokoleniami, jako determinanta efektywnego zarz?dzania kadrami  

  • Koegzystencja pokoleń na rynku pracy, jako wyzwanie demograficzne - prognoza ludności Polski a sytuacja na rynku pracy
  • Różnice generacyjne w postawach wobec pracy - pokolenia i ich wartości
  • Wyzwania zarz?dzania pokoleniami a współpraca międzypokoleniowa
  • Zarz?dzanie pokoleniami a imperatyw zarz?dzania różnorodności? - konflikt interesów oraz multiplikacja narzędzi kierowania, przejście od standaryzacji do elastyczności, zróżnicowanie kadr, jako zasób

Dr hab. Beata Jamka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10:35 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:00

Być czy mieć - pokolenia internautów a praca

Rafał Glogier-Osiński, Doradca ds. Rynku HR, GazetaPraca.pl i Gazeta Praca

12:00 – 12:45

Obiad

12:45 – 13:45

Jak wykorzystać potencjał czterech pokoleń – zarz?dzanie talentami we współczesnej organizacji

Magdalena Jończak, Director Human Capital, Deloitte

Aneta Woźny, Senior Consultant Human Capital, Deloitte

13:45 – 14:30

Zarz?dzanie wiekiem w Orange Polska

Grzegorz Steinke, Recruitment and Development Director, Orange

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

14:45 – 15:30

Wybrane zagadnienia zwi?zane z zarz?dzaniem pokoleniami - Propozycje rozwi?zań na podstawie doświadczeń firmy Faurecia w Polsce

Małgorzata Zięba, Public Relations Manager for Poland Faurecia

15:30 – 16:15

Zarz?dzanie Talentami Generacji Y w organizacji wielopokoleniowej na przykładzie doświadczeń firmy Saint-Gobain w Polsce

Magdalena Krupa, HR Director Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

Magdalena Piękosz, HR Development Manager Saint-Gobain Delegation Generale

16:15 – 16:30

Zakończenie konferencji

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zapisy przez stronę internetow? „Zgłoszenie na szkolenie” (prawy górny róg strony).

Promocja „Early birds”:

Osoby, które dokonaj? zapisu do dnia 14 września otrzymaj? zniżkę w wysokości 10%.

CENA

900 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1350 PLN netto - pozostałe osoby

Cena obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwy kawowe.

Numer konta: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, Crédit Agricole Bank Polska S.A, NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

INFORMACJE DODATKOWE

Konferencja odbędzie się w języku polskim. Dla osób francuskojęzycznych zapewnimy tłumaczenie symultaniczne na język francuski (osoby zainteresowane prosimy o kontakt).

Udział w konferencji jest możliwy wył?cznie po dokonaniu przedpłaty. Prosimy o podawanie w tytule przelewu tytułu wydarzenia i nazwiska uczestnika.

Osobom, które anuluj? swój udział w konferencji do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów konferencji.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed konferencj?, koszty nie s? zwracane.

Partnerzy:

                                                             

Patronat medialny:                                                      

Dokumentacja

SGH_Logo_nowe-jpg-300-dpi.zip (ZIP • 827 KB) Orange-logo-guidelines.pdf (PDF • 35 KB)

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!