Współpraca ze związkami zawodowymi

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Klub HR

>

Skuteczna realizacja polityki kadrowo - płacowej w dużych przedsiębiorstwach bardzo często wymaga odpowiedniej współpracy z organizacjami zwi?zkowymi.

Utrzymywanie dobrych relacji ze stron? zwi?zkow? nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza że obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawne budz? wiele w?tpliwości.

Kluczow? rolę w tym zakresie odgrywaj? członkowie zespołu HR. To od nich oczekuje się odpowiedniego zarz?dzania sytuacjami konfliktowymi, których w kontaktach z przedstawicielami załogi nigdy nie brakuje.

Dlatego pragniemy serdecznie zaprosić członków zespołu HR z Państwa firmy do udziału w spotkaniu klubu dyskusyjnego pod hasłem przewodnim: „Współpraca ze zwi?zkami zawodowymi - Rola działu HR w rozwi?zywaniu konfliktów”.

Moderatorem spotkania będzie mecenas Marcin Cetnarowicz, radca prawny z Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, posiadaj?cy bogate doświadczenie w praktyce zbiorowego prawa pracy.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie cenn? platform? wymiany opinii i doświadczeń oraz dobr? okazj? do skorzystania z praktycznej wiedzy eksperta.

Ekspert i moderator spotkania :

Marcin Cetnarowicz - Senior Associate,   Radca Prawny

Radca prawny z bogatym doświadczeniem w praktyce prawa pracy, zwłaszcza w zakresie zarz?dzania relacjami pomiędzy pracodawc? i organizacjami zwi?zkowymi.

Doradza kluczowym Klientom Kancelarii w zakresie zbiorowego prawa pracy, sporów pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia.

Grono Klientów obsługiwanych przez Marcina obejmuje liczne spółki operuj?ce w branży budowlanej, logistycznej, odzieżowej i FMCG.

Długoletni in-house lawyer odpowiedzialny za sprawy pracownicze w jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, w którym doradzał zarz?dowi i zespołowi w HR w relacjach z trzema organizacjami zwi?zkowymi działaj?cymi w zakładzie.

Marcin ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest radc? prawnym wpisanym na listę OIRP w Poznaniu.

Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach zwi?zanych z tematyk? zwi?zków zawodowych.

Partner merytoryczny :

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!