Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm członkowskich

Passé

L'événement est terminé.

>

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu Energetyki i Środowiska, podczas którego poruszymy tematy:

  • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r.
  • Mechanizm białych certyfikatów jako system szans i ryzyk dla prowadzonego biznesu
  • Nowoczesne metody zarz?dzania gospodark? energetyczn? w przedsiębiorstwie

Efektywność energetyczna dużych i średnich przedsiębiorstw jest obecnie jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w chwili obecnej trwaj? prace nad nowelizacj? polskiej Ustawy o efektywności energetycznej, co ł?czy się z nowymi obowi?zkami i nowymi szansami dla firm działaj?cych na polskim rynku. Zanim jednak znowelizowana ustawa wejdzie w życie, polskich przedsiębiorców czeka jeszcze V przetarg ogłaszany przez Urz?d Regulacji Energetyki na tzw.: białe certyfikaty, które stanowi? wymierne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców.

Celem spotkania jest wsparcie przedsiębiorców   w odnalezieniu się w obecnej sytuacji legislacyjnej i   jak najlepszym wykorzystaniu ostatniej szansy na pozyskanie białych certyfikatów na dotychczasowych   zasadach. Celem jest także zapoznanie Państwa z ide? Ustawy oraz z jej wpływem na finanse przedsiębiorstwa jak i poinformowaniu o szansach i nowych obowi?zkach po uchwaleniu nowej Ustawy o efektywności energetycznej, maj?cej wejść w życie z dniem 1 października 2016 r.

PROGRAM

Spotkanie poprowadz?:  

Zbigniew Szpak, - Prezes Zarz?du, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ekonomista z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Cele zawodowe realizował w sektorze bankowo-finansowym (pi?ty bank w Polsce), jako Dyrektor Inwestycyjny zarz?dzał portfelem 12 spółek NFI. Wieloletni Członek Zarz?du w przedsiębiorstwie będ?cym liderem przetwórstwa spożywczego (3 mld obrotu). Kierował szeregiem projektów w obszarze restrukturyzacji, prywatyzacji oraz inwestycji kapitałowych, zarz?dzał pionami biznesowymi w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych dużych spółek z branży chemicznej, maszynowej, farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej i spożywczej. W wolnych chwilach aktywnie doskonali grę w tenisa, narciarstwo i windsurfing.

Katarzyna Jędrzejczak - Specjalista ds. Efektywności Energetycznej Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Komitet odbędzie się w języku polskim, w dniu 5 lipca w godz. 15.30-17.30 w CCIFP, ul. Widok 8, 7 piętro. Obowi?zuje kolejność zgłoszeń.

Partner:  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!