Własność intelektualna - nazwa, logo i opakowanie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"

 

>

Program spotkania :

1. Nazwa i logo – sposoby ochrony nazwy i loga na podstawie różnych reżimów prawnych:

- Prawo własności przemysłowej

- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Prawo autorskie

- W jakich sytuacjach warto zastrzec nazwę towaru i logo jako znaki towarowe?

2. Opakowanie – sposoby ochrony opakowania na podstawie różnych reżimów prawnych.

3. Naruszenia praw do loga – przykłady z praktyki   

4. Opakowania wprowadzaj?ce w bł?d konsumentów – przykłady z praktyki

5. Rebranding loga – czy warto rejestrować nowe logo

Osoba prowadz?ca:

Marek Rumak, radca prawny

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie praw własności przemysłowej (zwłaszcza prawa znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzi sprawy sporne zarówno przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi, jak i organami ścigania, organami celnymi oraz przed Urzędem Patentowym RP oraz OHIM.

Posiada przeszło dziesięcioletnie doświadczenie w prawie własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przez ponad osiem lat pracował w jednej z wiod?cych kancelarii zajmuj?cych się ochron? własności intelektualnej. Doradzał klientom m.in. z branż FMCG, farmaceutycznej, prasowej, informatycznej, finansowej, budowalnej, odzieżowej, czy kosmetycznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!