Wizyta Studyjna we Francji - CCIFP


Paryż i okolica, Francja

Cena :
Wyjazd zarezerwowany dla delegacji CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


KONKURS
DOBRE PRAKTYKI PPP” - Polska – Francja 2009

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest partnerem nagrody trzeciej edycji konkursu Dobrych Praktyk Partnerstwa Publiczno-prywatnego (PPP). Konkurs ten nagrodził 4 najlepsze polskie jednostki samorz?dowe za ich znaczny wysiłek włożony we wdrażaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Laureaci 2009 edycji konkursu s? : Gmina Miejska Kraków : „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”; Gmina Miasta Sopotu : „Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwi?zaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze”; Urz?d Miasta Płocka : „Parking wielopoziomowy”; Gmina Ruda Śl?ska : „Rozwi?zanie problemu obowi?zku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych Rudzie Śl?skiej poprzez budowę takich lokali w formule PPP”.

Główn? nagrod? w konkursie jest wyjazd studyjny do Francji dla 4 laureatów. Wyjazd planowany jest w dniach 19 – 22 października i ma na celu zapoznanie się z realizacj? projektów PPP na terenie Francji. Celem pobytu jest również podzielenie się szerokim doświadczeniem w tej dziedzinie, wypromowanie francuskiej ekspertyzy,  uwrażliwienie uczestników na stosowania dobrych praktyk licz?c przy tym na nawi?zanie współpracy w przyszłości.

  
CCIFP pozostaje otwarta do propozycji współpracy w ramach wyjazdu studyjnego we Francji, jako spotkanie między laureatami konkursu i wszystkimi partnerami - publicznymi i prywatnymi – danego projektu PPP zrealizowany na terenie Francji.

Plan wizyty:

19.10 (Poniedziałek)

- wylot do Paryża
- Spotkanie z White & Case - Panel: Aspekty prawne PPP
- Spotkanie z IGD - Prezentacja tematu : "Mechanizmy gwarantuj?ce transparentność działań w realizacji projektów PPP"

20.10 (wtorek)

- Spotkanie z Departement des Yvelines - Prezentacja projektu : Wi?zki Optyczne

21.10 (środa)

- Projekt PPP : Nexity - Prezentacja projektu PPP: Rewitalizacja centrum miasta i budowa zintegrowanego dworca (Wersal) + Gennevilliers (siedziba Nexity)
- Międzynarodowe Spotkania PPP - Spotkanie z MAPPP / Udział w konferencji

22.10 (czwartek)

- Projekt PPP : Karmar - Prezentacja projektu : Basen Molitor
- przylot do Polski

Partnerzy :

  http://www.whitecase.pl/http://www.nexity-international.fr  
  http://www.karmar.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=13&lang=pl
  http://www.bouygues-construction.com

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!