Wirtualny Salon Campus France Polska 'E-Campus do Francji' - termin zgłoszeń

Cena : 250 - 550 PLN

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Dzięki zastosowaniu narzędzi komunikacji internetowej służ?cych zamieszczaniu CV w bazie danych oraz prowadzeniu rozmów na żywo (przez chat), Wirtualny Salon „E-Campus do Francji” stwarza możliwości nawi?zania bezpośredniego kontaktu ze studentami i absolwentami znaj?cymi język francuski i kulturę francuskiego obszaru językowego.

ORGANIZACJA SALONU

W serwisie internetowym Wirtualnego Salonu www.e-campusdofrancji.pl będzie dostępnych 5 interaktywnych modułów:

1) Moduł „Uczelnie wyższe”

W tym module każda uczelnia będzie dysponować miejscem przewidzianym na swoj? prezentację (wg zamieszczonego wzoru) i materiały promuj?ce ofertę studiów (broszury, filmy promocyjne, zdjęcia etc.).

2) Moduł „Przedsiębiorstwa”

Każda firma zainteresowana rekrutacj? studentów francuskojęzycznych i/lub obytych z kultur? pracy we francuskich firmach będzie mogła zaprezentować swój profil oraz politykę kadrow?, a zwłaszcza oferty stażu lub pracy dla polskich studentów i absolwentów szkół wyższych.

3) Moduł „Czaty”

Czaty organizowane będ? według ściśle określonego harmonogramu przez dwa tygodnie trwania salonu tj. od 16 do 27 listopada 2015 roku. Czaty z przedsiębiorstwami organizowane będ? w drugim tygodniu tj. od 23 do 27 listopada. Uczestnicy salonu będ? mogli zadawać pytania przedstawicielowi Agencji Campus France Polska oraz przedstawicielowi uczelni, a w drugim tygodniu także przedstawicielom firm.

4) Moduł „Broszury informacyjne” Campus France

W tym module udostępnione zostan? informatory na temat studiów we Francji, możliwości ich finansowania, podwójnych francusko-polskich dyplomów i Club France en Pologne oraz praktyczne porady dotycz?ce życia we Francji (mieszkania, ubezpieczenia, kosztów). Będzie tam również informacja na temat nowych narzędzi, jakie proponuje Agencja Campus France, by jak najlepiej przygotować projekt studiów oraz wyjazd do Francji.

5) Moduł „Archiwum”

Wszystkie czaty prowadzone w trakcie salonu będ? na bież?co zamieszczane w archiwum i pozostan? tam dostępne do następnej edycji salonu.

Serwis internetowy „E-campus do Francji” będzie dostępny od momentu otwarcia salonu do jego następnej edycji (listopad 2016 r.).

UDZIAŁ FIRM W SALONIE MA NA CELU

 • Zapewnienie lepszej rozpoznawalności francuskich i polskich firm zainteresowanych rekrutacj? francuskojęzycznych studentów i absolwentów i zapoznaniem ich z kultur? pracy we francuskich przedsiębiorstwach.
 • Przedstawienie polskim studentom możliwości rozwoju zawodowego w oddziałach francuskich firm w Polsce i w polskich firmach współpracuj?cych z Francj?.

KORZYŚCI

 • Wyj?tkowa możliwość rekrutacji dobrze wykształconych studentów po studiach we Francji, którzy biegle władaj? poza rodzimym językiem, również językiem francuskim i angielskim.
 • Ukazanie dynamizmu firmy i oferowanych przez ni? perspektyw rozwoju.

OFERTA DLA FIRM

 • Udostępnienie miejsca na prezentację firmy (logotyp, opis działalności, możliwość doł?czenia broszur w formacie .PPT lub .PDF, zdjęć i plików wideo o firmie*). Nie będ? publikowane komercyjne pliki wideo reklamuj?ce konkretny produkt.
  *wszystkie materiały do publikacji proszę przesłać na adres: antoni.konczynski@diplomatie.gouv.fr
 • Dostęp do bazy zawieraj?cej CV polskich studentów szukaj?cych pracy lub stażu.
 • Prowadzenie czatu z osobami, które zamieściły swoje CV w serwisie internetowym salonu, oraz z pozostałymi uczestnikami salonu, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.
 • Możliwość zamieszczenia ofert stażu lub pracy (zawieraj?cych nazwę i opis stanowiska oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za rekrutację).
 • Zamieszczenie informacji o udziale firmy w salonie w serwisach internetowych (Campus France Polska, Instytut Francuski w Polsce, Club France en Pologne), na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) oraz rozesłanie jej mailem do członków Club France en Pologne (organizacja zrzeszaj?ca polskich absolwentów francuskich uczelni licz?ca ponad 1300 osób).
 • Kampania plakatowania na słupach monitorowanych w 6 miast oraz na uniwersytetach publicznych i profesjonalna kampania reklamowa na Facebooku przez miesi?c.
 • Widoczność Państwa firmy w serwisie internetowym salonu do kolejnej edycji w 2016 r.

ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA 2015

UCZESTNICTWO

Moduł podstawowy: 550 PLN

 • Miejsce na prezentację firmy i możliwość zamieszczania materiałów promocyjno-informacyjnych (filmów, zdjęć, broszur, prezentacji Power Point).
 • Dostęp do bazy CV polskich studentów szukaj?cych pracy lub stażu.
 • Zamieszczanie ofert stażu i pracy.
 • Widoczność firmy w serwisie do kolejnej edycji salonu.

Opcja: 250 PLN

 • Udział w czatach z kandydatami, którzy zamieścili swoje CV w serwisie internetowym oraz z pozostałymi uczestnikami salonu, w dniach od 23 do 27 listopada.*

FORMULARZ ZGLOSZENIA UDZIALU_Wirtualny Salon Ecampus do Francji >>>

*czas odbywania i trwania czatów jest elastyczny i może wynieść od 1 do 4 godzin. Przedsiębiorstwa będ? mogły organizowa0ć czaty od 23 do 27 listopada w godzinach 09h00 - 18h00. Firmy s? osobiście odpowiedzialne za moderowanie czatu. Wszelkie uwagi zwi?zane z preferencjami czasowymi odbywania czatów musz? być zgłoszone do P. Antoniego Konczyńskiego, koordynatora ds. współpracy uniwersyteckiej, co najmniej 15 dni przed otwarciem Salonu Wirtualnego.

KONTAKT

Antoni Konczynski
Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej
Ambasada Francji w Polsce
antoni.konczynski@diplomatie.gouv.fr

Informator do pobrania:
WIRTUALNY SALON CAMPUS FRANCE POLSKA >>>

Dokumentacja

PL_Salon-wirtualny-listopad-2015.pdf (PDF • 623 KB) FORMULARZ-ZGLOSZENIA-UDZIALU_Wirtualny-Salon-Ecampus-do-Francji.pdf (PDF • 675 KB)

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!