Windykacja transgraniczna w ujęciu polsko–francuskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podatkowe ujęcie odpisów na należności. 

 

>

Seminarium adresowane jest do:

  • podmiotów polskich z kapitałem francuskim lub francuskich oddziałów działaj?cych na polskim rynku maj?cych konieczność windykacji należności w Polsce
  • podmiotów polskich współpracuj?cych z Francj? maj?cych potrzebę windykacji należności we Francji

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!