Windykacja należności na drodze polubownej i sądowej we Francji


CCIFP, ul. Mokotowska 19 (I piętro), Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z Coface Poland zaprasza na seminarium: „Windykacja należności na drodze polubownej i s?dowej we Francji”,   które odbędzie się 18 czerwca 2008 roku, w Warszawie.

Celem seminarium jest omówienie procedur windykacyjnych we Francji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dochodzenia należności w tym kraju. Omówimy także specyfikę wynikaj?c? z odmienności zwyczajów handlowych i regulacji prawnych, dotycz?cych np. okresu przedawnienia czy procedur postępowania s?dowego we Francji. Podczas spotkania zaprezentujemy rodzaje obsługi należności na drodze postępowania polubownego oraz s?dowego.

KIEDY KONTAHENT NIE ZAPŁACI  

Grupa docelowa:

Seminarium adresowane jest do osób, które sprzedaj?c towary lub usługi za granicę, ponosz? ryzyko braku zapłaty od swoich kontrahentów. Profesjonalna windykacja zagraniczna ogranicza to ryzyko, podnosz?c bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych.

Zagadnienia, które omówimy w szczególności zainteresuj? dyrektorów finansowych, credit managerów, główne księgowe, kontrolerów finansowych, osoby zajmuj?ce się przepływami i ryzykiem, osoby odpowiedzialne za rozliczenia międzynarodowe.

Zapraszamy przedstawicieli firm, którzy:

 • chc? poprawić terminowość spłat swoich należności
 • wystawiaj? duże ilości faktur (prowadz? działalność o masowym charakterze)
 • maj? kłopoty z terminowym uzyskiwaniem płatności
 • chc? powierzyć działania windykacyjne profesjonalnej firmie (zamiast działać samodzielnie)
 • sprzedaj?c towary lub usługi za granicę, ponosz? ryzyko braku zapłaty od swoich     kontrahentów
 • wyczerpali możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej
 • oczekuj? kompleksowej obsługi windykacyjnej w jednej instytucji

Program seminarium:  

1. Obsługa należności na drodze postępowania polubownego

 • Monitoring należności
 • Windykacja należności
 • Raport na temat stanu finansowego dłużnika

2. Obsługa należności na drodze postępowania s?dowego

 • Rodzaje s?dów

 • Właściwość terytorialna sadów

 • Warunki wszczęcia postępowania s?dowego

 • Skutki wszczęcia postępowania s?dowego

 • Procedura uproszczona (właściwość, zakres oraz warunki formalne)

 • Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów we Francji (mediacje gospodarcze, postępowanie pojednawcze)

 • Rodzaje postępowań w przypadku niewypłacalności dłużnika

3. Podsumowanie – windykacja należności – indywidualnie czy przez wyspecjalizowany podmiot? Obsługa należności zagranicznych (obszar działania, proces działania)

Partner merytoryczny:  

http://www.coface.pl

Prelegenci:    

  

Joanna Syzdół

Ukończyła studia prawnicze na UW, jest również absolwentk? psychologii UW. Karierę zawodow? rozpoczynała w międzynarodowej firmie windykacyjnej Intrum Justitia Sp. z o.o., gdzie od roku 1999 do 2005 pełniła kolejno funkcję specjalisty ds. komercyjnych, starszego specjalisty ds. komercyjnych oraz kierownika działu windykacji komercyjnej. Następnie doświadczenie zawodowe wsparła prac? w kancelarii prawnej Chałas i Partnerzy na stanowisku prawnika. W 2005   podjęła pracę w CTL Logistics S.A. – największej prywatnej platformie logistycznej na stanowisku Kierownika Biura Windykacji. W 2006 roku doł?czyła do Grupy Coface jako Dyrektor Działu Windykacji w Coface Poland Credit Management Sp. z o.o.

  

Jarosław Chechłacz

Absolwent wydziału administracji na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie w trakcie studium podyplomowego prawa międzynarodowego na UW. Karierę zawodow? rozpocz?ł w 2001 roku jako specjalista ds. rozliczeń w branży transportowej. W 2004 roku podj?ł pracę na stanowisku specjalisty ds. windykacji zagranicznej w firmie Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny jest za kontakty z biurami windykacyjnymi oraz kancelariami prawnymi na całym świecie. Jest ekspertem w zakresie dochodzenia należności w krajach Unii Europejskiej.

Seminarium odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.  

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!