Wewnętrzne postępowania wyjaśniające i prewencja nadużyć


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie poświęcone zostanie prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniaj?cych, szczególnie w odniesieniu do nadużyć popełnianych przez tzw. "białe kołnierzyki". W trakcie spotkania zostan? także poruszone kwestie prawno-pracownicze takich postępowań oraz metody skutecznego przeciwdziałania nadużyciom w miejscu pracy. Omawiane kwestie będ? uwzględniały perspektywę przepisów prawa polskiego oraz regulacji międzynarodowych - m.in. amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act, brytyjskiego Bribery Act, a także francuskiego Sapin II, będ?cego aktualnie w przygotowaniu.

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Angelika Ciastek-Zyska, Manager, Zespół Usług Śledczych i Zarz?dzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

Dominika Stępińska-Duch, adwokat, Partner w kancelarii prawnej Raczkowski Paruch, odpowiedzialna za praktykę prawa karnego gospodarczego

Partnerzy merytoryczni wydarzenia:

  
      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!