Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

Webinarium Prezentacja projektu ustawy wdrażającej CSRD

On-Line,

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ W CCIFP.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 10:00–12:30

 

Głównym celem wydarzenia jest zaznajomienie interesariuszy z projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (nr projektu: UC14), który został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy ma przede wszystkim na celu wdrożenie przepisów prawa UE:

  • dyrektywy CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju;

  • dyrektywy delegowanej w sprawie podniesienia kryteriów wielkości jednostek.

 

Dyrektywa CSRD stanowi kolejny krok na drodze rozwoju sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ale zarazem wyzwanie dla jednostek raportujących. Natomiast dyrektywa delegowana podnosi w związku z inflacją co do zasady o 25% progi finansowe definiujące kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki).

 

ZOBACZ PDF

 

Formuła on-line:

 

Webinarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które będą podlegały obowiązkom wynikającym z CSRD oraz biegłych rewidentów odpowiedzialnych za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Webinarium organizowane jest w ramach prac prowadzonych przez Grupę roboczą ds. rozwoju raportowania niefinansowego działającą w ramach Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Wydarzenie jest bezpłatne.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!