Walne Zgromadzenie - WYBORY DO RADY CCIFP


Centrum Artystyczno-Biznesowe Mysia 3, ul.Mysia 3, 00-496 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prosimy o potwierdzenie udziału w  Walnym Zgromadzeniu  do dnia 4 kwietnia 2017.

Jeśli chcesz potwierdzić swój udział w spotkaniu kliknij tutaj >>>

Jeśli nie weźmiesz udziału, ale będziesz reprezentowany przez inn? osobę, kliknij tutaj >>>

Porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia >>>

Po Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Państwa na nieformalny koktajl, który będzie okazj? do rozmowy w gronie prezesów firm należ?cych do CCIFP.

WYBORY DO RADY

Rada CCIFP jest jednym z najważniejszych organów naszego stowarzyszenia. Członkowie pełni? swoj? funkcję przez trzy lata z możliwości? ponownego wyboru. To  Rada podejmuje najważniejsze decyzje dotycz?ce działań Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce.

Do kompetencji Rady należ? w szczególności:

  • nadzór nad zgodności? prowadzenia działalności Izby ze Statutem oraz decyzjami i uchwałami Walnego Zgromadzenia
  • wybór i odwołanie członków Zarz?du oraz członków Komisji Rewizyjnej
  • ustalanie zasobów Izby w ramach przygotowania budżetu
  • rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie „Planu merytorycznego i finansowego”
  • akceptowanie elementów działalności nie wynikaj?cych z budżetu rocznego  
  • kontrola sprawozdań z działalności Izby, w tym sprawozdań finansowych i realizacji budżetu

Pełen zakres kompetencji Rady znajd? Państwo z statucie ( ? 23) >>>.

Wybory odbęd? się w obrębie dwóch kolegiów - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Wielkie Przedsiębiorstwa (których obroty roczne przekraczaj? 150 mln PLN) - z których każde będzie mogło wybrać 15 reprezentantów. Kolejnym etapem będzie wybór członków Zarz?du, którego dokona nowo utworzona Rada.

Grupa Duże Przedsiębiorstwa

FIRMAIMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA
AIR LIQUIDETomasz Wachnicki

Dyrektor, Członek Zarz?du

AUCHANFrançois Colombié

Prezes

AXAClement Michaud  

P.O. Prezesa

BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Stéphane Becoulet

Wiceprezes

CARDIF

Pascal Perrier  

Dyrektor Generalny

CARREFOUR POLSKA

Guillaume de Colonges

Prezes

EDF

Thierry Doucerain  

Prezes

EFL

Radosław Kuczyński

Dyrektor Generalny

EIFFAGE

David Lebot  

Prezes

GEODIS

Bogdan MłynarczykDyrektor Generalny

GRUPA PSA

David Guerin  

Prezes

KPMG

Bogusław KowalDyrektor

ORANGE

Jean-François Fallacher  

Prezes

ORBIS

Jean-Marc Vendioux  

Wiceprezes

SAINT GOBAIN

François-Xavier Moser

Prezes

SUEZ POLAND

Benjamin Vauthier

Wiceprezes

VEOLIA POLSKA

Alexandre Farion  

Członek Zarz?du

WILLIS TOWERS WATSON

Joanna SuszczykDyrektor

WYBOROWA – PERNOD RICARD

Eric Benoist

Prezes

  Grupa MŚP

FIRMAIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
ACCORD GROUPAlicja Jaworska

Partner

AFFRE I WSPÓLNICYJoanna Affre  

Partner

AFP (Stow. Francja -Polska)Adam Sankowski

Prezes

ARTHUR HUNTMarcin Rosochacki

Partner

BALAJCZA SPECIALIZED TRANSLATIONSTimea Balajcza  

Wiceprezes

BITEME!CONCEPTMatthieu Bondu  Key Account Director
CALAN & ASSOCIESBertrand Jannet  

Partner

CZERNICKI 3CRoman Czernicki  

Prezes

DESTINATION POLANDJulien Hallier  

Właściciel

EGIS PROJECTS POLSKAKrzysztof Bernatowicz  Dyrektor Generalny
EXCO A2ARaphael Vieuxmaire  

Członek Zarz?du

GIDE TOKARCZUK GRZEŚKOWIAK I WSPÓLNICYPaweł Grześkowiak  

Partner

GOLDENBERRYOlaf D?browski

Dyrektor

Generalny

GLOBAL REAL ESTATE SERVICESJean-Yves Ebel

Właściciel

HACKET HAMILTONWojciech NowakDyrektor Generalny
JĘDRZEJCZYK&PARTNERSRobert Jędrzejczyk

Właściciel

JKR LEGALJolanta Kalecińska-Rossi  

Właściciel

LOGOS POLSKAMirosław Rosiński  Dyrektor
ANDRZEJ LULKA I WSPÓLNICYAndrzej Lulka

Właściciel

MAŁECKI, PLUTA, DORYWALSKI I WSPÓLNICYKrzysztof Dorywalski  

Partner

PIASECKA&ŻYLEWICZHalina Piasecka  

Właściciel

SAUR POLSKARaphael de Bodman  

Członek Zarz?du

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!