Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie i wybory do Rady CCIFP

Ambasada Francji w Polsce, ul. Piękna 1, 00-477, Warszawa, Polska
See on map

Język :
polski / francuski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : bezpłatne

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w którego trakcie przedstawimy plany Izby na najbliższe miesiące i wybierzemy członków Rady CCIFP.

Fabrice Audan, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuje Walne ZgromadzenieCCIFP na 19 kwietnia 2023 o godz. 18.00, w Ambasadzie Francji w Polsce, ul. Piękna 1, Warszawa. Porządek obrad znajduje się TUTAJ >>>.

Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. Jest to okazja do zaprezentowania naszych działań, podsumowania ubiegłego roku, a także pokazania kierunków rozwoju naszej organizacji. Uczestnicząc w tym wydarzeniu mogą Państwo nie tylko lepiej poznać CCIFP, ale również nawiązać relacje z prezesami firm tworzących naszą organizację.

W tym roku uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybiorą 30 członków Rady CCIFP – organu, który doradza, opiniuje i kontroluje bieżącą działalność naszej organizacji i nadaje jej kierunki rozwoju. Wybory odbędą się w ramach 3 kolegiów, gdzie do 7 reprezentantów wybiorą firmy małe (obroty roczne do 5 000 000 PLN), do 8 reprezentantów firmy średnie (obroty pomiędzy 5 000 000 PLN a 150 000 000 PLN), do 15 reprezentantów firmy duże (obroty powyżej 150 000 000 PLN). 

 

LISTA KANDYDATÓW DO RADY

 

Poddane pod głosowanie zostaną również dwie zmiany w statucie, ujednolicające wersję polską i francuską, a także dotyczące potwierdzania wyboru audytora przez Radę CCIFP. Treść zmian znajduje się TUTAJ >>>.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu 19 kwietnia 2023 o godz. 18:00 gdyż tylko obecne osoby będą miały okazję głosować na nowych kandydatów do nowej Rady CCIFP 2023.

 

Zaprosimy Państwa również na debatę dotyczącą cyfrowej transformacji polskiej gospodarki, w której wezmą udział eksperci reprezentujący świat nauki, biznes i administrację:

 • Prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor SGH
 • Katarzyna Nosalska, Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Adam Ponichtera, Country manager Data4 Group
 • Magda Dziewguc, Country Director Google Cloud Polska
 • Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center
 • Bertrand GREZES-BESSET, Chief Information Officer, Orange Polska

Porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed przedsiębiorstwami i gospodarką w obszarze transformacji cyfrowej:

 • Jak wygląda polska gospodarka pod względem rozwiązań cyfrowych na tle partnerów europejskich i światowych gigantów?
 • Jaką rolę w procesie transformacji odgrywa świat biznesu, nauki, a jaką organy państwa?
 • Czy państwo, firmy i obywatele są bezpieczni w cyfrowym świecie? Jakie nowe zagrożenia w tym obszarze ujawniła wojna w Ukrainie ?
 • Cyfryzacja, a zrównoważony rozwój - wzajemne wzmocnienie, czy przeciwstawne kierunki?
 • Co należy zrobić, by stać się awangardą w obszarze cyfrowej transformacji w wymiarze europejskim i światowym?

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Koniecznie pamiętajcie o wizytówkach – szykujemy niespodziankę dla uczestników. Szczegóły wkrótce.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

Potwierdź swój udział w Walnym Zgromadzeniu, poprzez rejestrację na stronie CCIFP >>> lub wypełnij FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA >>> (dla osoby ze swojej firmy lub innej firmy stowarzyszonej) i prześlij na adres: membres(@)ccifp.pl do dnia 17.04.2023.

 

WYBORY DO RADY

Termin zgłaszania kandydatur upłynął z dniem 17.03.23.

W tym roku będzie to również moment wyboru członków Rady CCIFP na nową, trzyletnią kadencję.

Rada CCIFP jest jednym z najważniejszych organów Izby, a w jej skład wchodzi 30 osób wybranych przez trzy kolegia wyborcze, reprezentujące firmy małe, średnie oraz duże.

Głosowanie na członków Rady odbywa się w ramach trzech kolegiów wyborczych:

 • Małe Przedsiębiorstwa (firmy, których obrót nie przekracza w danym roku 5.000.000 zł.), tworzą grupę członków (kolegium MP) i mogą wybrać spośród swojej grupy do 7 (siedmiu) członków Rady. 
 • Średnie Przedsiębiorstwa (firmy o obrotach przekraczających 5.000.000 zł i nie przekraczających w danym roku 150.000.000 zł.), które tworzą grupę członków (Kolegium MŚP), mogą wybrać spośród swojej grupy do 8 (ośmiu) członków Rady. Dwa miejsca są przeznaczone priorytetowo dla sektora przemysłowego.
 • Duże Przedsiębiorstwa (firmy o obrotach przekraczających 150.000.000 zł w danym roku), które tworzą grupę członków (kolegium Duże Przedsiębiorstwa), mogą wybrać spośród swojej grupy do 15 (piętnastu) członków Rady. Trzy miejsca są przeznaczone priorytetowo dla sektora przemysłu.

W celu wyboru członków Rady tworzy się trzy listy kandydatów na członków Rady, osobne dla każdego z kolegiów wyborczych.

ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO RADY

W celu zgłoszenia kandydatury do Rady należy wypełnić poniższy formularz i wraz ze zdjęciem oraz krótką prezentacją kandydata, odesłać go mailem na adres: membres(@)ccifp.pldo dnia 17.03.2023, do godziny 14:00.

FORMULARZ KANDYDATURY >>>

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik CCIFP potwierdzi drogą mailową otrzymanie kandydatury (w ciągu 1 dnia roboczego). Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia wpłynięcia kandydatury, może to oznaczać, że zgłoszenie nie zostało poprawnie dostarczone lub wpadło do SPAM. W przypadku braku potwierdzenia ze strony CCIFP, w ciągu 48h od wysłania formularza prosimy o kontakt telefoniczny z: Maria Kawecka-Jaroszyńska, tel. 508 520 845. Warunkiem wpisania na listę kandydatów, jest otrzymanie potwierdzenia przez CCIFP wpłynięcia formularza.

Listy kandydatów zostaną zaprezentowane po zatwierdzeniu przez Radę CCIFP, najpóźniej na 5 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej informacji na temat procesu wyborczego, a także kompetencji Rady znajdą Państwo w STATUCIE CCIFP >>>

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR I AKTYWNEGO DZIAŁANIA W RAMACH CCIFP!

***

Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z ogólnym Regulaminem wydarzeń CCIFP: REGULAMIN

Dokumentacja

Chgs_statutCCIFP_Conseil_032023.pdf (PDF • 96 KB) Ordre_du_Jour_porzadek_obrad_AG_CCIFP_19042023.pdf (PDF • 459 KB)

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!