WALNE ZGROMADZENIE CCIFP


Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisany, Jean-François Fallacher, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na wtorek 17 kwietnia 2018 o godz. 17.00 w kinie ATLANTIC, ul. Chmielna 33 w Warszawie.

Jean-François Fallacher
Prezes CCIFP

***

Zapraszamy Państwa do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń CCIFP, w którym udział wezm? Prezesi polskich i francuskich firm zrzeszonych w naszej organizacji. W trakcie Walnego Zgromadzenia będ? Państwo mogli poznać dokonania Izby w ubiegłym roku, a także zapoznać się z aktualnymi planami i już teraz uzupełnić swój kalendarz o wydarzenia CCIFP.

Po części oficjalnej zaprosimy wszystkich prezesów uczestnicz?cych w Wydarzeniu na KOKTAJL I SESJĘ NETWORKINGOWĄ, która da Państwu okazję do poznania pozostałych członków CCIFP, wymiany doświadczeń z członkostwa w Izbie, a także nawi?zania współpracy z największymi firmami francuskimi w Polsce.

Na zakończenie zaprosimy Państwa do obejrzenia nagradzanego na licznych festiwalach filmu"Twój Vincent". Jest to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska opowiadaj?ca historię próby rozwikłania śmierci Vincenta Van Gogha.

WIĘCEJ O FILMIE I TRAILER >>>

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia - wyślij e-mail

lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie  pełnomocnictwa >>> do dnia 3 kwietnia 2018 r. na adres membres(@)ccifp.pl lub faxem na numer 022 696 75 90.

***

Wybory uzupełniaj?ce do Rady CCIFP

W tym roku, zgodnie ze statutem CCIFP zostanie wybranych 2 nowych Członków Rady CCIFP w grupie Duże Przedsiębiorstwa (których obroty roczne przekraczaj? 150 mln PLN).
  
Kandydaci do Rady CCIFP:

Firma DK ENERGY - Thierry Doucerain BIO (FR) >>> List Motywacyjny (FR) >>>

Firma VALEO - Marek Potoczny BIO (PL) >>> List Motywacyjny (PL) >>>
  
Więcej informacji na temat głosowania (Statut CCIFP) >>>

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!