Szkolenie

Walidacja kwalifikacji handlowych: Obsługa klienta w miejscu sprzedaży-Sprzedawca

Cena :
Koszt udziału w sesji walidacyjnej wynosi 1300 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Osoby posiadające doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta i sprzedaży mogą potwierdzić swoje kwalifikacje zdobywając oficjalny certyfikat podczas sesji walidacyjnej w CCIFP.

 

CCIFP jest od czerwca 2019r. Instytucją Certyfikującą, co oznacza, że posiada uprawnienia do wydawania certyfikatów m.in. w zawodzie Obsługa klienta w miejscu sprzedaży-Sprzedawca.
 

 

Co to jest walidacja kwalifikacji handlowych?

Działania sprzedażowo-handlowe wymagają wykorzystania złożonych umiejętności, których większość wykonujących ten zawód nie uczy się w szkołach. Oznacza to, że sprzedawcy i handlowcy, swoje kwalifikacje zdobywają czerpiąc z różnych doświadczeń: codziennej praktyki, uczenia się od współpracowników, uczestnictwa w szkoleniach czy literatury fachowej.

Jak zatem porównać kompetencje pochodzące z tak różnych źródeł? Należy do nich przyłożyć wspólną miarę w postaci jasno określonych kwalifikacji. Taką miarą jest system walidacji.

Walidacja oznacza potwierdzenie. Walidacja kwalifikacji handlowych to uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadania umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu.

 

 

 

Przygotowanie do sesji walidacji w zawodzie SPRZEDAWCA

Dowiedz się jak przygotować się do walidacji:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem walidacji w innym terminie lub chcesz zorganizować sesję w swojej organizacji, skontaktuj się z nami:

Joanna Jaroch-Pszeniczna: joanna.jaroch(@)ccifp.pl, tel. +48 22 521 21 40

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19