Użyteczność biznesplanu dla małej firmy


ul. Mokotowska 19, 00-560 WARSZAWA

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na kolejnym spotkaniu Klubu Małych i Średnich Przedsiębiorstw porozmawiamy o użyteczności biznesplanu dla małej firmy. Omówione zostan? podstawowe funkcje biznesplanu dla małej firmy – biznesplan jako narzędzie planowania działalności (pozwalaj?ce dostrzec szanse, czy unikn?ć ryzyk), narzędzie zarz?dzania (porz?dkuj?ce decyzje wokół priorytetów), narzędzie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Omówimy krótko sytuacje, w których biznesplan jest potrzebny lub wręcz niezbędny dla działania rozwijaj?cej się małej firmy. Poruszymy kwestię formalizowania biznesplanu, tworzenia i modyfikowania możliwie prostych i użytecznych modeli finansowych.
Na pytania dotycz?ce planowania w biznesie odpowie   gość spotkania, którym będzie Pan Marcin Kida, z firmy Central Audit .

Spotkanie zarezerwowane jest dla firm stowarzyszonych i odbędzie się w j. francuskim.

Proszę o potwierdzenie obecności na adres: marzenna.kobylarz(@)ccifp.pl, tel.: 022 696 75 81

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!