Ustawa Deweloperska - pierwsze doświadczenia w praktyce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie zostanie poświęcone problematyce stosowania Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego „Ustawa Deweloperska” i skierowane jest do przedstawicieli firm deweloperskich, firm doradczo - konsultingowych działających na rynku nieruchomości a także do przedstawicieli banków.

 

>

Pierwsze miesi?ce stosowania Ustawy Deweloperskiej skonfrontowały przedsiębiorców uczestnicz?cych w realizacji projektów mieszkaniowych z licznymi zagadnieniami praktycznymi dotycz?cymi zarówno samego zakresu stosowania Ustawy Deweloperskiej jaki i interpretacji jej poszczególnych przepisów.

Skupimy się w pierwszej kolejności na tych zagadnieniach, które wzbudziły największe kontrowersje w praktyce. W ramach seminarium przedstawimy jednak również pozostałe istotne zagadnienia, w tym zakres stosowania Ustawy, obowi?zki dewelopera, postanowienia umowy deweloperskiej, warunki odst?pienia od umowy oraz zakres odpowiedzialności dewelopera. Zaprezentujemy także zagadnienia dotycz?ce procesu deweloperskiego, system ochrony nabywców, rolę banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, problematykę powierniczego rachunku bankowego, a także omówimy ryzyka prawne dla uczestników rynku mieszkaniowego w świetle nowych przepisów Ustawy Deweloperskiej.

Udział w spotkaniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z tematyk? umów deweloperskich. Podczas spotkania wskażemy, na które zagadnienia należy zwracać szczególn?   uwagę w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Prelegent :

Mecenas Andrzej Lulka- radca prawny, specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., przez PLC Which Lawyer w 2009 r. i 2011 r. oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 r. w dziedzinie prawa nieruchomości. Występuje często jako prelegent na konferencjach dotycz?cych sektora nieruchomości, działa również w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest autorem licznych publikacji prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej. W latach 2007-2012 był partnerem odpowiedzialnym za Departament Prawa Nieruchomości w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Partner merytoryczny :

Spotkanie nie będzie niestety dostępne dla pracowników innych Kancelarii Prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!