Ulga na złe długi w VAT i CIT - warsztaty praktyczne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznych aspektów regulacji ustawy o VAT i CIT w zakresie tzw. ”ulgi na złe długi” w formie obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. sposoby deklarowania ulgi na złe długi w deklaracji VAT‑7, najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz praktyczne przykłady stosowania nowych regulacji wynikające z doświadczeń zawodowych prowadzących szkolenie.

 

>

Program seminarium :

I.                       Wstęp

II.                   Ulga na złe długi w   VAT

 1. Mechanizm funkcjonowania ulgi na złe długi (w tym przepisy przejściowe)
 2. Jakie elementy należności podlegaj? korekcie?
 3. Warunki niezbędne do skorzystania z ulgi
 4. Pozycja wierzyciela
 5. Pozycja dłużnika
 6. Uregulowanie należności po skorzystaniu z  ulgi na złe długi
 7. Wykazanie ulgi na złe długi w praktyce (księgi, deklaracje, kalkulacja podatku)
 8. Interpretacje organów podatkowych wydane w oparciu o regulacje dotycz?ce „ ulgi na złe długi” obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2013 r.

III.             Ulga na złe długi w CIT

 1. Mechanizm funkcjonowania ulgi na złe długi (w tym przepisy przejściowe)
 2. Koszty pośrednie
 3. Koszty inne niż pośrednie
 4. Amortyzacja
 5. Częściowe uregulowanie zobowi?zania
 6. Przepisy przejściowe (ulga na złe długi w spółkach z innym niż kalendarzowy rokiem podatkowym)
 7. Wykazanie ulgi na złe długi w praktyce (księgi, deklaracje, kalkulacja podatku)
 8. Interpretacje organów podatkowych wydane w oparciu o regulacje dotycz?ce „ulgi na złe długi” obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2013 r.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli   kadr finansowo-księgowych firm członkowskich zrzeszonych we Francuskiej Izbie-Przemysłowo Handlowej.

Prelegenci :

Piotr Kwaśny, Head of Tax w ASB Tax Sp. z o. o.

Doradca podatkowy z ponad 11- letnim doświadczeniem zawodowym w podatkach dochodowych, VAT i podatku od nieruchomości. Wcześniej pracował w  międzynarodowych firmach doradczych   (w tym w firmach zaliczanych do tzw. „Wielkiej Czwórki”), gdzie zajmował się doradztwem dla klientów z branży detalicznej, nieruchomościowej i  produkcyjnej. Z sukcesem przeprowadził wiele projektów dotycz?cych alokacji kosztów dla centrów handlowych, optymalizacji podatku od nieruchomości dla dużych zakładów produkcyjnych   oraz przegl?dów podatkowych typu due diligence dla funduszu typu venture capital. Obecnie jest liderem praktyki podatkowej w ASB Tax. Autor licznych publikacji w  prasie fachowej, w tym m.in:

http://asbgroup.eu/pl/media/puls-biznesu-ulga-dla-wierzycieli-wzmocni%C5%82a-fiskusa.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-rzeczpospolita-jak-racjonalnie-u%C5%BCywa%C4%87-poj%C4%99cia-budowla.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-rzeczpospolita-urz%C4%85d-powinien-wszechstronnie-wyja%C5%9Bni%C4%87-spraw%C4%99.html

Agata Łapińska, Tax Manager w ASB Tax Sp. z o. o.

Doradca podatkowy   z   ponad   6-letnim doświadczeniem zawodowym w VAT, PIT i  zagadnieniach transfer pricing.  Wcześniej pracowała w KR Group – spółce pełni?cej funkcję przedstawiciela podatkowego, gdzie była odpowiedzialna za prawidłowość rozliczeń podatkowych znanych międzynarodowych korporacji zarejestrowanych do celów podatku VAT w Polsce. W trakcie swojej kariery zawodowej była również zaangażowana w szereg projektów dotycz?cych zwrotu podatku VAT dla podmiotów z branży nieruchomościowej i  FMCG, opodatkowania PIT pracowników oddelegowanych do pracy za granic? oraz dokumentacji cen transferowych. Reprezentowała klientów z branży nieruchomościowej w  postępowaniach przed organami podatkowymi i s?dami administracyjnymi. Obecnie współtworzy dział podatkowy ASB Tax.

Autorka wypowiedzi i   artykułów w prasie fachowej:

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-rzeczpospolita-interpretacje-skarb%C3%B3wki-korzystne-dla-firm.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-puls-biznesu-zamieszanie-na-kasie.html

http://asbgroup.eu/pl/media/pl-inwestycje.pl-pr%C3%B3bki-produkt%C3%B3w-a-podatek-vat-nowe-przepisy.html

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!