Trendy i wyzwania w HR w przemyśle - nowa formuła pracy tymczasowej w branży produkcyjnej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium dotyczy trendów HR w branży przemysłowej w Polsce w świetle zmian prawnych.

 

>

Jak przedstawiaj? się plany zatrudnienia pracodawców w Polsce i w Europie w sektorze produkcji przemysłowej na najbliższy kwartał? Jaki wpływ w ci?gu najbliższych dwóch lat na zatrudnienie w tej branży będzie mieć automatyzacja procesów? Jakie kompetencje pracowników s? najbardziej cenione przez pracodawców? Na te oraz wiele innych pytań znajd? odpowiedź uczestnicy warsztatu dotycz?cego zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej.

Program:

1.  Opowiemy o wyzwaniach z jakimi obecnie mierz? się pracodawcy w sektorze produkcji przemysłowej – nowa formuła pracy tymczasowej w Polsce w świetle zmian prawnych

2. Opowiemy o tym, jak wygl?daj? plany rekrutacyjne polskich pracodawców z sektora produkcji przemysłowej w okresie październik-grudzień.  

3. Pokażemy jak polska produkcja w tym kontekście wypada na tle regionu EMEA.

4. Przedstawimy dane dotycz?ce wpływu automatyzacji na zatrudnienie w tej branży.

5. Powiemy, jakie umiejętności u pracowników s? najważniejsze dla pracodawców z obszaru produkcji przemysłowej, a kandydatów, z jakimi umiejętnościami najtrudniej jest znaleźć.  

6. Poruszymy temat niedoboru talentów w produkcji przemysłowej. Powiemy, z czego według polskich pracodawców to wynika oraz jakie działania podejmuj?, by zminimalizować skutki tego problemu.                                                                                                                                                                                            

Spotkanie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityki personalnej w firmach z sektora produkcji przemysłowej. Dedukujemy je managerom i kierownikom działów HR.

Osoba prowadz?ca:

Kamil Sadowniczyk
OnSite Workforce Solution Director w agencji zatrudnienia Manpower

Kamil Sadowniczyk jest ekspertem w zakresie rozwi?zań HR dla firm wymagaj?cych elastyczności w zarz?dzaniu zasobami ludzkimi na duż? skalę. Posiada trzynastoletnie doświadczenie w branży usług HR. W ManpowerGroup odpowiada za zarz?dzanie struktur? zespołów OnSite dedykowanych do współpracy z największymi klientami spółki. Doradza przede wszystkim firmom z branży produkcyjnej, logistycznej, e-commerce i FMCG. Ekspert jest absolwentem wydziału Ekonomii w Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.  

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!