Szkolenie z wiedzy o winach - poziom pierwszy


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
firmy stowarzyszone: 250 PLN
firmy niestowarzyszone: 450 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czas trwania: 2 spotkania x 3,5 h   (7 godzin) od 17h30 - 21h00

Daty: 05.05.2003 i 07.05.2003

Dzień pierwszy – 05.05.2003
  
Program teoretyczny  

•  Definicja wina. Winorośl. Rodzaje szczepów.
•  Etapy rozwoju winorośli. Zbiory. Produkcja wina białych, czerwonych, rosé.
•  Umiejętności degustatora.
•  Technika degustacji : analiza wzrokowa, analiza węchowa, analiza smakowa, ocena wina.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne

•  Określenie zdolności rozróżniania podstawowych smaków.
•  Wprowadzenie w świat aromatów.
•  Degustacja win.

Dzień drugi: 07.05.2003
  
Program teoretyczny

•  Klasyfikacje win.
•  Jak czytać etykietę.
•  Zawody zwi?zane z winem.
•  Pozycja win francuskich na rynku polskim.
•  Kryteria zakupu win.
•  Przygotowanie degustacji.
•  Rodzaje degustacji.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:  

•  Degustacja podstawowych smaków.
•  Aromaty win.
•  Degustacja win.
•  Serwis win.
•  Błędy spotykane w winach.

Firma DEGUSTATOR została założona w 1998 roku w Warszawie przez Katarzynę Łukaszewicz, absolwentkę Institut de Promotion Commerciale des Vins & Spiritueux ?  la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (Instytut Promocji Wina i Napojów Alkoholowych przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Bordeaux) oraz Faculté d’Œnologie de Bordeaux (Wydział Enologii, Bordeaux), posiadaj?ca Diplôme Universitaire d’Aptitude ?  la Dégustation. Dziennikarka, członek Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin et Spiritueux (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Pisarzy Specjalizuj?cych się w Tematyce Win i Napojów Alkoholowych), Katarzyna Łukaszewicz pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Sommelier Polski.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin