Szkolenie z wiedzy o winach - poziom drugi


CCIFP Plac trzech Krzyży 18

Cena :
firmy stowarzyszone: 500 PLN
firmy niestowarzyszone: 900 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Czas trwania: 4 spotkania: 14 godzin: 17h30 - 21h00

Daty: 12.05.2003, 14.05.2003, 19.05.2003, 21.05.2003

  
Dzień pierwszy: 12.05.2003,
  
Program teoretyczny:

•  Biologia degustacji.
•  Warunki fizjologiczne degustatora.
•  Czynniki zewnętrzne wpływaj?ce na degustację.
•  Zastosowanie różnego rodzaju degustacji.
•  Fiszki z degustacji.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:  

•  Degustacja podstawowych smaków.
•  Aromaty win.
•  Degustacja win.
•  Wypełnianie fiszek z degustacji.

Dzień drugi: 14.05.2003,
  
Program teoretyczny:

•Filozofia wina.
•  Składniki wina i ich walory smakowe.
•  Walory i błędy wina wynikaj?ce z kolejnych etapów produkcji.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczeniapraktyczne:

•  Aromaty win białych i czerwonych.
•  Degustacja win.
•  Wypełnianie fiszek z degustacji

Dzień trzeci:19.05.2003,
  
Program teoretyczny:

•  Czynniki wpływaj?ce na jakość wina.
•  Aktualne tendencje konsumpcji światowej.
•  Pozycja win francuskich na rynku polskim cd.
•  Przechowywanie win, piwnica na wina.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:    

•  Degustacja analityczna i porównawcza.

Dzień czwarty: 21.05.2003,
  
Program teoretyczny:

•  Karta win.
•  Harmonia win i potraw.
•  Słownictwo winiarskie w siedmiu językach.

Ćwiczenia praktyczne:

•  Degustacja analityczna, trójk?tna i horyzontalna.

Firma DEGUSTATOR została założona w 1998 roku w Warszawie przez Katarzynę Łukaszewicz, absolwentkę Institut de Promotion Commerciale des Vins & Spiritueux ?  la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (Instytut Promocji Wina i Napojów Alkoholowych przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Bordeaux) oraz Faculté d’Œnologie de Bordeaux (Wydział Enologii, Bordeaux), posiadaj?ca Diplôme Universitaire d’Aptitude ?  la Dégustation. Dziennikarka, członek Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin et Spiritueux (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Pisarzy Specjalizuj?cych się w Tematyce Win i Napojów Alkoholowych), Katarzyna Łukaszewicz pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Sommelier Polski.

Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Firma Degustator proponuje proponuje Państwu również:
  
Sesje wyjazdowe*: organizacja podróży do winnic dla uczestników indywidualnych i grupowych. Zdobywanie wiedzy o winach w miejscu ich produkcji - w châteaux. Wizyty u producentów produktów regionalnych. Naszym gościom towarzysz? fachowcy.
Degustacje*: organizacja degustacji tematycznych w prestiżowych miejscach Polski. Wina prezentuj? sami właściciele châteaux. Celem jest edukacja polskich fachowców i konsumentów oraz kreowanie więzów międzynarodowych.  ? Spotkania z enologiem  ? dla klientów firm, sklepów winiarskich i restauracji. Kształtowanie siły nabywczej.
Sympozja i konferencje*: dotycz? zagadnień  ? wino a zdrowie  ?, szerzenie kultury spożycia wina: savoir-boir – savoir-vivre, czyli  ? umieć pić i umieć żyć  ?. Gościmy światowej sławy naukowców, enologów, specjalistów z branży winiarstwa.
Porady*: Strategia zakupu i sprzedaży, marketing, public relations. Fachowe tłumaczenia w języku francuskim, niemieckim i angielskim. Konstrukcja piwnic na wina, porady w ich prowadzeniu. Układanie karty win. Dobór win na przyjęcia. Dobór win do potraw.
Kursy szkoleniowe*: udział w modernizowaniu firm, doskonalenie umiejętności zawodowych, pogłębianie wiedzy osobistej. Przygotowanie do zawodowej degustacji i sprzedaży. Kształcenie sommelierów, uczniów szkół gastronomicznych, handlowców. Korepetycje dla zainteresowanych. Szkolenia s? wielostopniowe, o złożonym programie uznanym w Polsce i zagranic?.
•  Szkolenie poziom III*: z egzaminem końcowym. Czas trwania : 70 godzin.
•  Szkolenia sommelierów dla hoteli i restauracji*: program uznany przez Association Internationale de la Sommellerie.
* szkolenia i usługi na zamówienia indywidualne,

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!