Webinar  •  Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Szkolenie językowe dla tłumaczy - język francuski prawniczy, cz. 1

Język :
francuski

Cena : 1399 zł

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i sądowego. Zapraszamy!

Kurs obejmuje 15 spotkań po 90 min, w sumie 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się raz tygodniu we wtorki od godz. 18.45 do 20.15.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla tłumaczy, tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, przyszłych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i sądowym.

 

Celem szkolenia jest :

 

-  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i sądowego na przykładzie dokumentów o różnorodnym charakterze sporządzonych w języku francuskim i polskim

-  poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu

-  rozwinięcie zdolności właściwego zastosowania  terminów prawniczych w kontekście

- zapoznanie się z polską i francuską rzeczywistością prawną, do której nawiązują tłumaczone dokumenty

 

Zakres tematyczny tekstów jest różnorodny i obejmuje prawo cywilne, karne, finansowe oraz handlowe, jak również postępowanie przed sądami cywilnymi oraz karnymi ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów notarialnych, spadkowych, umów, orzeczeń, pism procesowych oraz dokumentów spółek.

 

Przed każdym spotkaniem uczestnikom zostaną udostępnione dokumenty oraz glosariusz do przygotowania i wspólnego omówienia  w trakcie zajęć.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!