Świadomy styl zarządzania organizacją


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty lunch & learn

 

>

W pełni świadome zarz?dzanie staje się prawdziwym kluczem do sukcesu dla menedżerów wysokiego szczebla.
Wymaga jednak pracy nad sob?, przepracowania własnych wartości, wyborów, kierunków działania… Inaczej mówi?c wymaga postawienia pod znakiem zapytania własnego „ja” - zarówno zawodowego, jak i osobistego.
Obecnie, wraz z pojawieniem się na rynku pokolenia Z, tradycyjne praktyki zarz?dcze ulegaj? zmianom.
Wyczerpuj? się też możliwości tradycyjnych praktyk w zakresie szkoleń i motywowania pracowników.

  • Co zatem robić? Jak? drog? pójść, aby można było mówić o prawdziwym zaangażowaniu zarówno zespołów pracowników, jak i zarz?dów, które nierzadko wykazuj? oznaki zniechęcenia…
  • Czy jest możliwe stworzenie wspólnego, powszechnie przestrzeganego systemu wartości?
  • Czy można liczyć na to, że proces zmian w naturalny sposób stanie się czymś ci?głym, wspólnym i budz?cym entuzjazm?
  • Gdzie w tym wszystkim jest Człowiek? Czy traktuje się go jak trybik w procesie produkcji i osi?gania wyników, czy też postrzega jako Jednostkę, która się rozwija?

Przedsiębiorstwa sukcesu (notuj?ce systematyczny wzrost mimo silnej konkurencji na rynku) przyjęły odmienny styl organizacji i zarz?dzania.
Jakie s? podstawy ich działania?
Które spośród stosowanych przez nie praktyk mog? stać się dla nas inspiracj? do zapocz?tkowania procesu optymalnych zmian?
Te pytania stanowi? codzienn? bol?czkę firm i powracaj? każdego dnia.

Osoba prowadz?ca :

Żaneta Poirieux : Propagatorka i organizatorka I Międzynarodowej Konferencji   „Firma z dusz?” www.firmazdusza.pl promuj?cej ideę świadomego zarz?dzania oraz turkusowych organizacji

Mentor Business Career, Life&Business Executive Coach,   Leadership & Talent Management Developer, Autorka i Trenerka Akademii Profesjonalnego Zarz?dzania, Założycielka Human Integral Institute.

Od 25 lat współpracuje z międzynarodowymi koncernami dla których wypracowała ok 7tys ścieżek karier   we Francji i w   Polsce. Wsparła w procesach coachingowych ok.2000 osób. Stworzyła i prowadziła dedykowane cykle rozwojowe   dla Top Managerów międzynarodowych zespołów dyrekcyjnych z zakresu sztuki zarz?dzania „Talentami” , wizji i wartości, rozwoju   samoświadomości i odpowiedzialności zawodowej i osobistej,   skuteczności i dynamizowania Intelligence Collective, w których brało udział ok. 4000 osób.

Od 10 lat członkini Rady Etyki Auchan Polska

Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet- Polskiej Sieci Współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, BusinessWoman Roku 2012 Business Woman&Life.

Wierna swojej misji, prowadzi innych do odkrywania, że realizowanie własnej drogi z ufności? i godności? oraz jakość bycia decyduj?   o wartości życia człowieka.

Partner :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!