Świadome zarządzanie swoją ścieżką kariery


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Drugie warsztaty z cyklu ABC Lidera Biznesu

 

>

Program warsztatów :

10.00 - 11.15

 • Ścieżka kariery – kto j? tworzy?
 • Co wybieram dzisiaj? Czy w przyszłości sobie za to podziękuję?   Czyli cel krótko i długoterminowy.
 • Co zależy tylko ode mnie? Siły napędzaj?ce i blokuj?ce rozwój kariery.
 • Spójność wartości moich i firmowych. Czy jadę tym „poci?giem” dalej?

11.15-11.30 przerwa kawowa

11.30 - 12.30

 • Awans i co teraz? Inwentaryzacja zasobów przy zmianie roli.
 • Mechanizmy władzy w organizacjach, kiedy firmowa polityka jest trampolin?, a kiedy „ścian?” nie do przejścia.
 • „Zarz?dzanie własnym szefem” – kim chcę być w tej relacji?
 • Marketing Personalny – czyli jak zadbać o swój wizerunek?

12.30 - Gość specjalny :

Yann Gontard, od 8 lat CEO Central Europe Sodexo (On-site Services) gdzie   zarz?dza dużymi zespołami na rynkach europejskich i odważnie wprowadza innowacje.

13.30 - 14.15 - obiad

14.14 - 15.00

 • Fuzja, restrukturyzacja, sprzedaż firmy… Strategie wprowadzania zmian w firmach. Zarz?dzanie sob? w zmianie.
 • Iść znan? ścieżk? czy zmieniać branże? W poszukiwaniu rozwi?zań nieoczywistych

15.00 - Gość Specjalny

Krzysztof Świergiel, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Eurosport Polska od 8 lat, którego doświadczenie pokazuje, że można skutecznie odnaleźć się w różnych branżach i odnosić sukcesy. Aktualnie w trakcie zmiany organizacji.

16.00 - 16.30

 • Kiedy dzwoni head hunter…       rozmowa rekrutacyjna   widziana z drugiej strony stołu.

Goście specjalni – opowiedz? o ich sukcesach, decyzjach, wyrzeczeniach oraz momentach zwrotnych w ich karierze.  

Metoda warsztatów będzie zawierała : odwoływanie się do przykładów biznesowych, praca warsztatowa, ćwiczenia praktyczne, które Uczestnicy będ? mogli zastosować w codziennej pracy

Warsztat jest skierowany do managerów i liderów zarz?dzaj?cych organizacjami, jednostkami organizacyjnymi, poszczególnymi departamentami.

Osoby prowadz?ce :

Katarzyna Grzybowska-Tomaszek

Katarzyna jest Dyrektorem Zarz?dzaj?cym i założycielem firmy Human to Business, która zajmuje się optymalizacj? efektywności indywidualnej i zespołowej.

Pracuje w biznesie od ponad 15 lat. Szczególnie interesuje się podejściem systemowym do wprowadzania zmian i podnoszeniem efektywności w firmach. Zrealizowała kilkaset projektów typu Executive Search   i szereg bilansów kompetencji menedżerów wyższego szczebla. Pracuje z Executives w biznesie oraz sportowcami.

   Anna Uherek

Anna jest Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w Human to Business oraz certyfikowanym coachem. Budowała   swoje kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe i zarz?dcze w korporacjach farmaceutycznych, w których była odpowiedzialna za sprzedaż i marketing. Wielokrotnie realizowała strategię marketingow? mierzon? twardymi miernikami.

Szuka takich rozwi?zań dla biznesu , które pozwalaj? działać w sposób ukierunkowany na efektywność i zyskowność.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!