Style komunikacji w konflikcie interesów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty na podstawie gry strategicznej Strike Fighter

 

>

Jaki jest wpływ stylu komunikacji uczestników rozmów czy negocjacji na finalny efekt przyjętych uzgodnień? Jak się komunikować, żeby osi?gać optymalne wyniki? Co mogę zrobić, żeby lepiej komunikować swoje potrzeby i osi?gać bardziej satysfakcjonuj?ce rezultaty?

Na te pytanie poszukamy odpowiedzi podczas warsztatu z wykorzystaniem gry symulacyjnej Strike Fighter.

Każdy z nas uczestniczy w negocjacjach. Czasem maj? formę ustaleń, czasem twardych rozmów. Mog? dotyczyć spraw wewnętrznych w organizacji – wtedy rozmawiamy z podwładnymi, współpracownikami czy szefami lub zewnętrznych – z dostawcami, klientami czy partnerami. Coraz częściej uzgodnienia takie maj? wielostronny charakter. Na ich wynik ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest sposób komunikacji.

Korzyści dla Uczestników:

 • Weźmiesz udział, jako negocjator, w grze symulacyjnej Strike Fighter
 • Przeanalizujesz swoje reakcje i działania w kolejnych etapach gry oraz ich wpływ na ostateczny wynik
 • Poznasz swój preferowany styl komunikacyjny w sytuacji stresu i presji czasu
 • Dowiesz się, jakie działania na poszczególnych etapach procesu uzgodnień powoduj?, że ich efekt jest bliższy optymalnemu
 • Dowiesz się, co robić, żeby dostosować swój styl komunikacji do kolejnych etapów procesu uzgodnień

Gra wykorzystana w warsztacie - operacja Strike fighter. Strike Fighter™ to nagrodzona w 2009 roku w USA (Waszyngton) w Międzynarodowym Konkursie Twórców Gier Biznesowych.   

Symulacja o umiejętnym rozpoznawaniu interesów drugiej strony oraz sposobach na przygotowanie i prowadzenie skutecznych negocjacji.

Doświadczenia w grze :

 • Przewodzenie innym
 • Komunikacja i negocjacje
 • Rozwi?zywanie konfliktów
 • Delegowanie zadań
 • Współpraca w orientacji na cel

Korzyści dla organizacji

 • Mechanizmy gry odzwierciedlaj? prawdziwe wyzwania negocjacyjne i komunikacyjne, z jakimi ludzie maj? do czynienia nie tylko w środowisku biznesowym, ale w każdej sytuacji, w której może pojawić się konflikt
 • Symulacja uczy przygotowania do negocjacji
 • Uświadamia rolę fazy przygotowania w budowaniu strategii negocjacyjnej
 • Ćwiczy zdolność szybkiego podejmowania decyzji w toku negocjacji lub trudnych rozmów
 • Pokazuje rolę odczytywania potrzeb partnerów negocjacji na różnych etapach procesu
 • Uświadamia wyzwania w obszarze współpracy, w – oraz między zespołami w sytuacji silnej konkurencji
 • Wspiera wzrost świadomości w zakresie ł?czenia celów indywidualnych z celami organizacji

Zastosowanie

 • Negocjacje – przygotowanie do trudnych rozmów i prowadzenie negocjacji, budowie strategii negocjacyjnej, określanie celów negocjacyjnych swoich i partnerów
 • Przywództwo – widzenie szerszych celów, czasem niełatwych do zauważenia, rozumienie motywacji i interesów innych, rozwi?zywanie problemów, podejmowanie decyzji
 • Zarz?dzanie konfliktem – radzenie sobie z konfliktow? sytuacj?, efektywne działanie w konfliktowej sytuacji, mediacja w konflikcie
 • Komunikacja – zasady efektywnej komunikacji, odpowiedzialność za przekaz, rozwijanie umiejętności komunikacji, sztuka przekonywania, zadawanie właściwych pytań
 • Praca zespołowa – zasady budowania zespołu negocjacyjnego, stawianie celów, delegowanie zadań i obowi?zków, zwiększanie efektywności zespołu, znaczenie współpracy w zespole i między zespołami

  Zobacz film o grze: http://www.youtube.com/watch?v=VB0sbEVA8tc

Osoba prowadz?ca :

Tomasz Cichocki - konsultant, trener, ekspert w dziedzinie innowacji
Trener biznesu i doradca, specjalizuje się w rozwoju kompetencji innowacyjnego myślenia i działania oraz warsztatowych metod budowania strategii metoda Time Machine Leadership Scotta Cochrane’a. W ci?gu 8 lat zrealizował pond 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 godzin metod? gier i symulacji. Trenuje zespoły w obszarach komunikacji, zarz?dzania zmian?, innowacyjności i kreatywnego myślenia.
Praktyk biznesu, realizował duże wdrożeniowe projekty informatyczne i współtworzył ofertę usługow? B2B branży mediowo-telekomunikacjyjnej. Tworzy programy szkoleniowe w oparciu o metodę 4MAT. Prowadzi szkolenia i treningi w języku polskim i angielskim. Z wykształcenia jest fizykiem.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!