Status prawny i procedury dotyczące mienia przesiedlenia obcokrajowców, przebywających w Polsce po wejsciu do UE.


Hotel Kyriad, Towarowa 2

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Allied Pickfords Polska

1.  Wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (z krajów UE i spoza) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólna charakterystyka.

2.  Karty pobytu czasowego dla pracuj?cego obcokrajowca i jego rodziny.

3.  Przepisy reguluj?ce rejestrację pojazdów mechanicznych, sprowadzanych wraz z mieniem przesiedlenia przez obcokrajowców.

4.  Nowe przepisy dotycz?ce wywozów i przywozów dzieł sztuki i przedmiotów sprzed 1945 roku.

5.  Procedury celne UE i polskie dotycz?ce importu i eksportu mienia przesiedlenia.

6.  Transfer wewn?trz i zewn?trz-unijny zwierz?t domowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 23.06.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!