Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy : staże, refundacje, szkolenia


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawi? instrumenty wspieraj?ce proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiaj?ce m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

Przedsiębiorcy dowiedz? się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • system bonów wspieraj?cych zatrudnienie pracowników z grupy wiekowej poniżej 30 roku życia.
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawności? ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostan? korzyści wynikaj?ce z organizacji staży. Uczestnicy spotkania dowiedz? się również w jaki sposób mog? pozyskać kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe. Prezentowane zagadnienia stanowi? kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia.

Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli działów HR.

Spotkanie trwać będzie ok. 2 h i odbędzie się w języku polskim .

Udział jest bezpłatny.

Osoba prowadz?ca :

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!