Spotkanie z Ministrem Skarbu


Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11

Język : angielski

Cena :
120 pln netto

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program ten został przygotowany z myśl? o rozwoju długofalowych projektów infrastrukturalnych, m.in. w takich obszarach jak: infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa; infrastruktura samorz?dowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna. Jego realizacja będzie się opierała w dużej mierze na inwestorach prywatnych, a przy jego tworzeniu wykorzystane zostały m.in. francuskie rozwi?zania zastosowane w „Programie rz?dowych gwarancji kredytowych dla projektów PPP”.

Program „Inwestycje Polskie” ma wspierać znacz?ce przedsięwzięcia infrastrukturalne w obszarach, w których firmy francuskie maj? duże doświadczenie. Spotkanie jest również okazj? do nawi?zania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa jak i pozostałymi inwestorami francuskimi w Polsce.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21.02.2013 na adres ccifp(@)ccifp.pl  poprzez przesłanie wypełnionego formularza >>>. Koszt uczestnictwa w śniadaniu wynosi 120 pln + VAT.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!